Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2021

Thứ hai - 31/05/2021 17:50

1. Đối tượng tuyển sinh
Người đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam; Người tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam, ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam.

2. Phạm vi tuyển sinh: Cả nước

3. Phương thức tuyển
Năm 2021 trường tuyển sinh theo 3 phương thức xét tuyển:
- Phương thức 1: Kết quả kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông 2021.
- Phương thức 2: Dựa vào điểm học bạ THPT:
   + Phương thức 2a: Xét tuyển theo điểm trung bình 3 môn của học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 THPT.
   + Phương thức 2b: Xét tuyển theo điểm trung bình 3 môn lớp 12 THPT.
- Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2021 của ĐHQG TP.HCM.
3.1. Phương thức 1: Xét tuyển theo Kết quả kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông 2021
STT Ngành và chuyên ngành Mã Ngành Tổ hợp xét tuyển Ghi chú
1 Công nghệ thông tin
 • Hệ thống thông tin
 • Khoa học dữ liệu
 • An ninh mạng
 • Công nghệ phần mềm
7480201 A00
A01
D01
D07
Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Văn, Toán, Tiếng Anh;
Toán,  Hóa, Tiếng Anh;
 
2 Ngôn ngữ Anh
 • Biên phiên dịch
 • Nghiệp vụ văn phòng
 • Sư phạm
 • Tiếng Anh thương mại
 • Song ngữ Anh - Trung
7220201 D01
A01
D14
D15
Văn, Toán, Tiếng Anh;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Văn, Sử, Tiếng Anh;
Văn, Địa, Tiếng Anh
Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2
3 Ngôn ngữ Trung Quốc
 • Biên – phiên dịch
 • Nghiệp vụ văn phòng
 • Tiếng Trung thương mại
 • Song ngữ Trung - Anh
7220204 D01
A01
D04
D14
Văn, Toán, Tiếng Anh;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Văn, Toán, Tiếng Trung;
Văn, Sử, Tiếng Anh;
 
4 Quản trị kinh doanh
 • Marketing
 • Quản trị nguồn nhân lực
7340101 D01
A01
D07
D11
Văn, Toán, Tiếng Anh;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Tiếng Anh;
Văn, Lý, Tiếng Anh
Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2
5 Kinh doanh quốc tế 7340120
6 Quan hệ quốc tế
 • Quan hệ công chúng – truyền thông
 • Ngoại giao
7310206 D01
A01
D14
D15
Văn, Toán, Tiếng Anh;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Văn, Sử, Tiếng Anh
Văn, Địa, Tiếng Anh
Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2
7 Tài chính – Ngân hàng 7340201 D01
A01
D07
D11
Văn, Toán, Tiếng Anh;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Tiếng Anh;
Văn, Lý, Tiếng Anh
 
8 Kế toán 7340301
9 Quản trị DV DL và lữ hành 7810103 D01
A01
D14
D15
Văn, Toán, Tiếng Anh;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Văn, Sử, Tiếng Anh;
Văn, Địa, Tiếng Anh
Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2
10 Quản trị khách sạn 7810201
11 Luật kinh tế
 • Luật kinh doanh
 • Luật thương mại quốc tế
 • Luật tài chính - ngân hàng
7380107 D01
A01
D15
D66
Văn, Toán, Tiếng Anh;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Văn, Địa, Tiếng Anh;
Văn, GDCD, Tiếng Anh
 
12 Đông Phương học
 • Nhật Bản học
 • Hàn Quốc học
7310608 D01
D06
D14
D15
Văn, Toán, Tiếng Anh;
Văn, Toán, Tiếng Nhật;
Văn, Sử, Tiếng Anh;
Văn, Địa, Tiếng Anh
 
 
Điểm chuẩn được xác định theo ngành, không có chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển.
Các ngành: Ngôn ngữ Anh, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Quan hệ quốc tế, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn có môn xét tuyển chính là Tiếng Anh (điểm nhân hệ số 2 khi xét tuyển).

Đối với các tổ hợp xét tuyển có môn ngoại ngữ, thí sinh có thể sử dụng các chứng chỉ quốc tế để quy đổi, thay thế cho môn ngoại ngữ khi xét tuyển vào Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM (có giá trị sử dụng ít nhất đến ngày 06/7/2021).
 
TT Môn Ngoại ngữ Chứng chỉ ngoại ngữ Điểm ngoại ngữ quy đổi sang thang điểm 10
7.0 8.0 9.0 10.0
1 Tiếng Anh TOEFL ITP 450 - 474 475 – 499 500 - 524 Từ 525
    TOEFL iBT 45 - 52 53 – 60 61 - 68 Từ 69
    IELTS 4.0 4.5 5.0 Từ 5.5
2 Tiếng Trung Quốc HSK     Cấp độ 3 Cấp độ 4
    TOCFL      Cấp độ 3 Cấp độ 4
3 Tiếng Nhật JLPT       Từ N3
>> Điều kiện xét tuyển:
 • Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
 • Tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2021
 • Có điểm thi THPT Quốc gia 2021 đạt từ ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường quy định. Trường sẽ công bố khi có kết quả thi THPT quốc gia năm 2021.
>> Thời gian xét tuyển:
Theo quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo về thời gian xét tuyển, lệ phí xét tuyển,....

>> Cách tính điểm xét tuyển:
Điểm chuẩn được xác định theo từng ngành. Các tổ hợp xét tuyển có cùng điểm chuẩn (không có điểm chênh lệch giữa các tổ hợp xét tuyển trong từng ngành).
 • Đối với các ngành không có môn xét tuyển chính:
Điểm xét tuyển = Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp môn thi + Điểm ưu tiên
 • Đối với các ngành có môn xét tuyển chính là tiếng Anh:
Điểm xét tuyển = (Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp + Điểm môn Tiếng Anh) + Điểm ưu tiên x 4/3
Điểm xét tuyển = Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp + Điểm môn Tiếng Anh + Điểm ưu tiên x 4/3
 • Điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng được thực hiện đúng theo quy định ưu tiên trong Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
>>Hình thức đăng ký xét tuyển:
Thí sinh đăng ký bằng Phiếu đăng ký dự thi THPT và Xét tuyển đại học 2021 tại trường THPT, mã trường DNT.

3.2. Phương thức 2: Dựa vào điểm học bạ THPT:
Phương thức 2a: Xét tuyển theo điểm trung bình 3 môn của học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 THPT.
Phương thức 2b: Xét tuyển theo điểm trung bình 3 môn lớp 12 THPT.
 
STT Ngành và chuyên ngành Mã Ngành Tổ hợp xét tuyển Ghi chú
1 Công nghệ thông tin
 • Hệ thống thông tin
 • Khoa học dữ liệu
 • An ninh mạng
 • Công nghệ phần mềm
7480201 A00
A01
D01
D07
Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Văn, Toán, Tiếng Anh;
Toán,  Hóa, Tiếng Anh;
 
2 Ngôn ngữ Anh
 • Biên phiên dịch
 • Nghiệp vụ văn phòng
 • Sư phạm
 • Tiếng Anh thương mại
 • Song ngữ Anh - Trung
7220201
D01
A01
D14
D15
Văn, Toán, Tiếng Anh;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Văn, Sử, Tiếng Anh;
Văn, Địa, Tiếng Anh
Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2
3 Ngôn ngữ Trung Quốc
 • Biên – phiên dịch
 • Nghiệp vụ văn phòng
 • Tiếng Trung thương mại
 • Song ngữ Trung - Anh
7220204 D01
A01
D04
D14
Văn, Toán, Tiếng Anh;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Văn, Toán, Tiếng Trung;
Văn, Sử, Tiếng Anh;
 
4 Quản trị kinh doanh
 • Marketing
 • Quản trị nguồn nhân lực
7340101 D01
A01
D07
D11
Văn, Toán, Tiếng Anh;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Tiếng Anh;
Văn, Lý, Tiếng Anh
Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2
5 Kinh doanh quốc tế 7340120
6 Quan hệ quốc tế
 • Quan hệ công chúng – truyền thông
 • Ngoại giao
7310206 D01
A01
D14
D15
Văn, Toán, Tiếng Anh;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Văn, Sử, Tiếng Anh
Văn, Địa, Tiếng Anh
Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2
7 Tài chính – Ngân hàng 7340201 D01
A01
D07
D11
Văn, Toán, Tiếng Anh;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Tiếng Anh;
Văn, Lý, Tiếng Anh
 
8 Kế toán 7340301
9 Quản trị DV DL và lữ hành 7810103 D01
A01
D14
D15
Văn, Toán, Tiếng Anh;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Văn, Sử, Tiếng Anh;
Văn, Địa, Tiếng Anh
Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2
10 Quản trị khách sạn 7810201
11 Luật kinh tế
 • Luật kinh doanh
 • Luật thương mại quốc tế
 • Luật tài chính - ngân hàng
7380107 D01
A01
D15
D66
Văn, Toán, Tiếng Anh;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Văn, Địa, Tiếng Anh;
Văn, GDCD, Tiếng Anh
 
12 Đông Phương học
 • Nhật Bản học
 • Hàn Quốc học
7310608 D01
D06
D14
D15
Văn, Toán, Tiếng Anh;
Văn, Toán, Tiếng Nhật;
Văn, Sử, Tiếng Anh;
Văn, Địa, Tiếng Anh
 
 
Điểm chuẩn được xác định theo ngành, không có chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển.
Các ngành: Ngôn ngữ Anh, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Quan hệ quốc tế, Quản trị DV DL và lữ hành, Quản trị khách sạn có môn xét tuyển chính là Tiếng Anh (điểm nhân hệ số 2 khi xét tuyển).
>> Điều kiện xét tuyển:
 • Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
 • Tổng điểm 03 môn tham gia xét tuyển (không nhân hệ số) từ 18.00 điểm trở lên.
Ví dụ: Nếu thí sinh xét tuyển học bạ vào ngành Kế toán (7340301) với tổ hợp môn Toán - Lý - Tiếng Anh, cách tính điểm như sau: (Điểm trung bình môn Toán + Điểm trung bình môn Lý + Điểm trung bình môn Tiếng Anh) >= 18.0.

>> Thời gian xét tuyển:
 • Đợt 1: Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/3/2021 đến ngày 30/6/2021
 • Đợt 2: Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 03/7/2021 đến ngày 20/7/2021
 • Đợt 3: Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 23/7/2021 đến ngày 10/8/2021
 • Đợt 4: Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 13/8/2021 đến ngày 31/8/2021
 • Đợt 5: Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 03/9/2021 đến ngày 20/9/2021
Thí sinh xét tuyển sẽ nhận kết quả xét tuyển và làm hồ sơ nhập học theo thông báo của Trường.
Ghi chú: Sau mỗi đợt, nếu còn chỉ tiêu trường sẽ xét đợt tiếp theo.

>> Cách tính điểm xét tuyển:
Điểm chuẩn được xác định theo từng ngành. Các tổ hợp xét tuyển có cùng điểm chuẩn (không có điểm chênh lệch giữa các tổ hợp xét tuyển trong từng ngành).
 • Đối với các ngành không có môn xét tuyển chính:
Điểm xét tuyển = Tổng điểm TB 3 môn theo tổ hợp môn + Điểm ưu tiên
Ví dụ: Thí sinh xét tuyển học bạ vào ngành Luật kinh tế (7380107) với tổ hợp môn Văn, Địa, Tiếng Anh
Văn Địa Tiếng Anh Tổng điểm 3 môn Điểm ưu tiên Điểm xét tuyển
6 7 8 21 0.25 21.25
 • Đối với các ngành có môn xét tuyển chính là tiếng Anh:
Điểm xét tuyển = Tổng điểm TB 3 môn theo tổ hợp môn + Điểm TB môn Tiếng Anh + Điểm ưu tiên x 4/3
Ví dụ: Thí sinh xét tuyển học bạ vào ngành Ngôn ngữ Anh (7220201) với tổ hợp môn Văn, Toán, Tiếng Anh
Văn Toán Tiếng Anh Tổng điểm 3 môn Tiếng Anh Điểm ưu tiên Điểm xét tuyển
6 7 8 21 8 1.0 30.33
 
 
Điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng được thực hiện đúng theo quy định ưu tiên trong Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 Điểm xét tuyển làm tròn đến 0.01 (hai chữ số lẻ).

>> Hồ sơ xét tuyển:
 • Phiếu đăng ký xét tuyển;
 • Bản sao học bạ THPT có công chứng;
 • Các giấy tờ xác nhận ưu tiên (nếu có);
 • Bản sao bằng tốt nghiệp THPT (chỉ dành cho thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2019 về trước);
>> Cách thức nộp hồ sơ xét tuyển:
Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bằng 03 hình thức:
 • Đăng ký trực tuyến tại website www.huflit.edu.vn
 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại HUFLIT
 • Gửi hồ sơ qua đường bưu diện theo địa chỉ: Phòng Tuyển sinh, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM, 828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

3.3. Phương thức 3: sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2021 của ĐHQG TP. HCM:
Thời gian đăng ký dự thi: Theo kế hoạch của Đại học quốc gia TP.HCM
>> Điều kiện xét tuyển:
 • Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
 • Tham dự kỳ thi đánh giá năng lực 2021 do ĐHQG TP.HCM tổ chức và có kết quả đạt từ ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu do HUFLIT quy định.
>>Thời gian xét tuyển:
 • Nhận hồ sơ xét tuyển: từ 15/5/2021-30/6/2021
 • Công bố điểm chuẩn: 05/7/2021
>> Hồ sơ xét tuyển:
Hồ sơ xét tuyển bao gồm:
 • Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của HUFLIT);
 • Bản sao Giấy chứng nhận kết quả thi đánh giá năng lực năm 2021 của ĐHQG TP.HCM;
 • Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).
Điểm xét tuyển là tổng điểm bài thi đánh giá năng lực 2021 của ĐHQG TP.HCM (theo thang điểm 1200) và cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định. Mức điểm ưu tiên được xác định như sau: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 40 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 10 điểm, tương ứng với tổng điểm bài thi đánh giá năng lực theo thang điểm 1200.
Thông tin chi tiết đề án tuyển sinh tại ĐÂY
 
Thông tin liên hệ:
          Phòng Tuyển sinh, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh
          828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

          Điện thoại: 028.38.632.052 (số nội bộ 0, 101, 102)
          Hotline: 0965876700
          Email: tuyensinh@huflit.edu.vn
 

Nguồn tin: Hội đồng tuyển sinh 2021

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC