Thông báo V/v tổ chức triển khai giảng dạy trực tuyến học kỳ 2 năm học 2020-2021

Thứ sáu - 07/05/2021 14:43

Căn cứ công văn số 1743/BGDĐT-GDTC ngày 29/04/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường thức hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19;

Căn cứ công văn số 1415/UBND-VX ngày 06/5/2021 của UBND TP.HCM về tạm ngưng hoạt động dạy – học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
Nhằm đảm bảo tiến độ học tập cho sinh viên, Nhà trường thông báo đến các khoa đào tạo, giảng viên và toàn thể sinh viên đại học hệ chính quy về việc tổ chức cho sinh viên học theo hình thức trực tuyến trong học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 từ ngày 10/5/2021, cụ thể như sau:

1. Đối với các Khoa, Bộ môn trực thuộc Trường

Thông báo đến tất cả giảng viên về việc tổ chức giảng dạy cho sinh viên theo hình thức học trực tuyến, có thể sử dụng các nền tảng giảng dạy trực tuyến như Microsoft Teams, Google classroom, Zoom hoặc tương đương.

Thông báo đến tất cả sinh viên của khoa về các học phần có giảng dạy trực tuyến, học phần không tổ chức giảng dạy trực tuyến để sinh viên theo dõi (trên website của Trường, email và các kênh thông tin khác).

Đối với các học phần mang tính chất thực hành, đồ án (phòng máy tính, phòng nghiệp vụ,…), các khoa chủ động lên phương án học tại trường hoặc trực tuyến. Nếu vẫn triển khai học tại trường, các khoa thường xuyên nhắc nhở sinh viên phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch (đeo khẩu trang, đo thân nhiệt trước khi đến trường, rửa tay khử khuẩn,…).

Gửi danh sách các học phần có giảng dạy trực tuyến có kèm với cách thức vào lớp học trực tuyến về phòng Đào tạo đại học.

Gửi danh sách các học phần tạm dừng giảng dạy (cả trên lớp lẫn trực tuyến) về phòng Đào tạo đại học, nêu lý do tạm dừng triển khai.

2. Đối với sinh viên

Theo dõi thường xuyên thông báo mới của Nhà trường trên các trang web chính thức (https://huflit.edu.vn/ và https://portal.huflit.edu.vn/).

Kiểm tra email sinh viên (có phần mở rộng @st.huflit.edu.vn) để theo dõi kịp thời các thông báo mới nhất về các lớp học trực tuyến được giảng dạy.

Trường hợp sinh viên quên mật khẩu email, sinh viên vui lòng liên hệ bộ phận kỹ thuật để hỗ trợ qua email, nội dung gửi về email: support@st.huflit.edu.vn.

Riêng các học phần Giáo dục thể chất 2 (cho sinh viên khóa 2019), Nhà trường tạm dừng việc giảng dạy. Thời gian học cụ thể Nhà trường sẽ thông báo sau.

Lưu ý: Các môn Giáo dục thể chất sẽ tạm ngưng học từ ngày mai cho đến khi có thông báo mới.

3. Thời gian áp dụng giảng dạy trực tuyến bắt đầu từ thứ Hai ngày 10/05/2021 đến khi có thông báo đi học trở lại của Nhà trường.

Trong thời gian giảng dạy trực tuyến, đề nghị sinh viên, cán bộ - giảng viên - nhân viên Nhà trường cần tuân thủ những quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng, tránh dịch bệnh COVID-19 hiệu quả. Kịp thời phản ánh thông tin đến Nhà trường về những trường hợp liên quan việc Phòng, Chống dịch COVID-19 qua đường dây nóng: bà Nguyễn Thị Mai Thủy – Cán bộ Y tế: 0972 662 006 hoặc ông Phạm Hữu Nghĩa – Đội trưởng Đội Cơ động Phản ứng nhanh: 0916 668 758.

Nhà trường đề nghị toàn thể các đơn vị trong Trường phối hợp, thông báo nhanh chóng nội dung này đến toàn thể sinh viên, giảng viên trong Trường để thực hiện.

Trân trọng.

Tác giả bài viết: Trung tâm Truyền thông - Tổ chức Sự kiện

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC