Khoa NN&VH PĐ thông báo về việc chọn môn học dành cho SV Khóa 25 - K2019 vào HK8 năm học 2022-2023

Thứ sáu - 18/11/2022 11:18

Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Phương Đông thông báo đến toàn thể sinh viên Khóa 25 - K2019 về các học phần HK8 năm học 2022-2023 về việc cập nhật chương trình đào tạo (CTĐT) để sinh viên sắp xếp đăng kí môn học:
 
STT Số tín chỉ MÔN HỌC
1.
2 Ngữ pháp tiếng Hàn/ Nhật nâng cao 4
2.
2 Lịch sử Korea/ Nhật Bản
3.
6 Nhóm Hành chính – Văn phòng Nhóm Văn hóa – Du lịch
- QHQT và lễ tân
- Nghiệp vụ PR
- Quản trị nguồn nhân lực
- Lịch sử địa lý – du lịch
- Các vấn đề dân tộc & tôn giáo
- Lịch sử kiến trúc mỹ thuật VN
4.
6 Chọn 1 trong 2 *
- Thực tập (3TC)
- Văn hóa doanh nghiệp Hàn Quốc/ Nhật Bản (3TC)
- Khóa luận tốt nghiệp (6TC)
* Lưu ý: SV chọn 02 học phần Thực tập (3TC) và Văn hóa doanh nghiệp Hàn Quốc/ Nhật Bản (3TC) thì không chọn viết Khóa luận.
 
       Nay BCN Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Phương Đông thông báo đến toàn thể sinh viên Khóa 2019 nắm phân bổ thời gian hợp lý và thực hiện đúng theo chương trình đào tạo.

Tác giả bài viết: Khoa NN&VH Phương Đông

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC