Báo cáo Tự đánh giá cơ sở giáo dục chu kỳ II (giai đoạn 2018-2022)

Thứ năm - 16/02/2023 15:42

Thông báo
Về việc công khai Báo cáo Tự đánh giá cơ sở giáo dục Chu kỳ II (giai đoạn 2018-2022)
(Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học)
 
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành Báo cáo Tự đánh giá cơ sở giáo dục Chu kỳ II (giai đoạn 2018-2022). Nhà trường gửi đến toàn thể các đơn vị, cán bộ, giảng viên, chuyên viên và sinh viên trong toàn Trường bản Báo cáo Tự đánh giá.

► Link Báo cáo tự đánh giá: dhNGOAINGU-TINHOCTP.HCM_bctdgctCSGD_2022.pdf

Trong thời gian công bố, Hội đồng Tự đánh giá xin ghi nhận các ý kiến để nội dung được hoàn thiện hơn. Mọi thông tin bổ sung, góp ý cho Báo cáo Tự đánh giá, đề nghị các đơn vị và cá nhân gửi về Nhà trường trước ngày 18/3/2023 qua:
- Phòng Khảo thí - Bảo đảm chất lượng giáo dục, 828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. HCM
- Email: ktbdclgd@huflit.edu.vn

Trân trọng cảm ơn./.

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC