Khoa NNVH PĐ thông báo về Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp dành cho Khóa 2019 năm học 2022 – 2023

Thứ bảy - 18/06/2022 10:14

Theo chương trình đào tạo khóa 2019 sinh viên năm 4 Khoa NN&VH Phương Đông sẽ đăng kí 01 trong 03 nhóm học phần sau:
1. Thực tập (3TC) và Kỹ năng thuyết trình tiếng Hàn/ Nhật nâng cao (3TC); hoặc
2. Viết khóa luận tốt nghiệp (6TC); hoặc
3. Văn hóa doanh nghiệp Hàn Quốc/ Nhật Bản (3TC) và Kỹ năng thuyết trình tiếng Hàn/ Nhật nâng cao (3TC).

Khi sinh viên chọn thực tập sẽ thực hiện các bước sau đây:  
1. Thời gian thực tập: từ 01/2023 – 05/2023
- Sinh viên thực tập 3 TC (tương đương 37.5 giờ thực tập) hoặc được tuyển chọn thực tập từ bộ môn hoặc Khoa.
- Sinh viên sẽ đăng kí môn học và thực tập ở học kỳ 2 năm học 2022-2023 (tham gia thực tập sau khi hoàn tất thi học kỳ 1, năm 4) và không để ảnh hưởng đến kết quả thi cuối học kỳ 1 năm học 2022-2023.
- Tuy nhiên SV có thể sắp xếp thực tập sớm hơn từ học kỳ 1 năm học 2022-2023 và tự thu xếp đăng kí môn học tại học kỳ 2 năm học 2022-2023, bổ sung và cập nhật giấy tờ đúng hạn thông báo.

2. Quy trình thực tập
Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông triển khai kế hoạch thực tập tốt nghiệp năm học 2022 – 2023 dành cho sinh viên K2019 cụ thể như sau:

 
STT Tiến độ thực hiện
(dự kiến)
Nội dung Chi chú  
 
1. 8.2022 – 10.2022
(Theo kế hoạch đối thoại của nhà trường)
- Họp phổ biến kế hoạch và quy định thực tập tốt nghiệp năm học 2022 – 2023. Theo dõi thông báo từ bộ môn và Khoa NN&VH PĐ.  
2. 15 ngày:
01.10 – 15.10.2022
- SV thực hiện việc lựa chọn nhóm học phần của HK2 năm học 2022-2023 và lên kế hoạch thực tập. SV suy nghĩ và lựa chọn nhóm ngành và đến khi đăng kí môn học sẽ đăng kí như kết quả SV lựa chọn.  
3. 01.11.2022 đến 15.05.2023
(Bắt đầu 15 tuần học tính từ HK2 năm học 2022-2023 hoặc SV có thể đăng kí từ HK1 năm học 2022-2023)  
Sau khi có danh sách chính thức về số lượng thực tập
- Sinh viên liên hệ đơn vị thực tập
- Đăng ký giấy giới thiệu thực tập (Giấy giới thiệu thực tập có giá trị trong 01 tháng).
Đối với SV thực tập theo diện với công ty đối tác nước ngoài
- Đăng ký nơi thực tập tại link
- SV đăng kí giới thiệu thực tập theo  Mẫu và nộp bản in tại văn phòng Khoa NN&VH PĐ.
- Khoa chốt danh sách xin giấy giới thiệu vào thứ 5 hàng tuần.
 
4. Trong vòng 05 ngày làm việc hành chính, kể từ khi SV gửi Mẫu về cho văn phòng. - Sinh viên nhận Giấy giới thiệu thực tập  Trong vòng 05 ngày làm việc hành chính, SV liên hệ tại văn phòng Khoa NN&VH PĐ.  
5. 30.5.2023 (dự kiến) Sau khi hoàn thành, sinh viên nộp
- Nhận xét thực tập
- Chứng nhận hoàn thành thực tập của doanh nghiệp (nếu có)
- Báo cáo thực tập (05-10 trang)
- Nộp tại văn phòng Khoa NN&VH PĐ.
- Nhận xét thực tập phải có xác nhận và mộc đỏ của đơn vị thực tập.
- Báo cáo thực tập phải có xác nhận của GV bộ môn.

3. Hồ sơ thực tập
- Giấy chứng nhận sinh viên trường
- CV theo mẫu của doanh nghiệp

4. Hạn nộp dự kiến giấy nhận xét thực tập cuối cùng/ giấy chứng nhận: 31.5.2023

5. Một số lưu ý
- Sinh viên theo dõi và tự đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp – Mã học phần (1625083) theo kế hoạch đăng ký môn học của Phòng Đào tạo Đại học.
- Các ngành thực tập cần đúng hoặc gần chuyên môn và nên tham khảo tại phụ trách bộ môn, GV phụ trách học phần thực tập, GVCV, giảng viên thuộc ngành học.
- Dùng mẫu Nhận xét thực tập do Khoa ban hành.
- Mọi vấn đề khiếu nại, thắc mắc liên quan đến thực tập tốt nghiệp sinh viên liên hệ văn phòng Khoa NN&VH PĐ, Phụ trách Bộ môn, giảng viên cố vấn hoặc BCN Khoa.

*** Các trường hợp được xét quy đổi cho tín chỉ học phần thực tập: Sinh viên tham gia công tác thiện nguyện, tập huấn, giao lưu có thời hạn từ 01 tuần trở lên với các cơ quan/ trường học có liên quan đến Hàn Quốc/ Nhật Bản.

Tác giả bài viết: Khoa NN&VH Phương Đông

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC