Khoa QHQT cập nhật đề cương năm 2022

Thứ ba - 18/01/2022 14:30

 
STT Tên đề cương
1 An ninh con người
2 An ninh và  xung đột trong quan hệ quốc tế
3 Biên dịch chuyên ngành
4 Các loại hình báo chí truyền thông
5 Các vấn đề toàn cầu trong QHQT hiện đại
6 Chính sách đối ngoại của liên minh châu Âu
7 Chính sách đối ngoại Hoa Kỳ
8 Chính sách đối ngoại Trung Quốc
9 Chính sách đối ngoại Việt Nam hiện đại
10 Chính trị học nhập môn nhập môn
11 Chính trị học so sánh
12 Cơ sở văn hóa Việt Nam
13 Đại cương pháp luật Việt Nam
14 Đàm phán quốc tế
15 Địa chính trị
16 Hội nhập và xung đột văn hóa
17 Khánh tiết lễ tân
18 Kỹ năng đọc viết tiếng anh nâng cao
19 Kỹ năng làm việc đội nhóm
20 Kỹ năng nói trước công chúng
21 Kỹ năng phiên dịch tiếng Anh
22 Kỹ năng tiếng Anh văn phòng
23 Kỹ năng tranh luận TA
24 Kỹ năng viết báo và biên tập bài báo
25 Kỹ năng viết kịch bản truyền hình
26 Kỹ năng xin tài trợ
27 Lễ tân ngoại giao (2TC)
28 Lễ tân ngoại giao (3TC)
29 Lịch sử Quan hệ quốc tế
30 Lịch sử văn minh thế giới
32 Lý thuyết quan hệ quốc tế
33 Mỹ học
34 Nghiên cứu thị trường
35 Nghiệp vụ báo chí quốc tế
36 Nhập môn ngành Quan hệ
37 Nhiếp ảnh – Quay phim
38 Phân tích & bình luận sự kiện quốc tế
39 Phát ngôn viên tổ chức
40 Phát triển tổ chức và quan hệ cộng đồng
41 Phương pháp nghiên cứu KH
42 QHQT khu vực châu Á - TBD
43 Quan hệ báo chí
44 Quan hệ các nước  trong khu vực ASEAN và Việt Nam
45 Quan hệ công chúng đối ngoại
46 Quản lý khách hàng
47 Quản trị dự án QHCC
48 Quản trị học
49 Quản trị khởi nghiệp
50 Quản trị nguồn nhân lực
51 Quản trị sự kiện
52 Quảng cáo
53 Quy trình sản xuất sản phẩm truyền thông
54 Soạn thảo Hợp đồng thương mại
55 Soạn thảo văn bản Quan hệ công chúng
56 Soạn thảo văn bản thương mại
57 Tâm lý học đại cương
58 Tâm lý truyền thông
59 Thể hiện ý tưởng (copywritter)
60 Thực hành văn bản Tiếng Việt
61 Tiếng Anh đọc viết 1
62 Tiếng Anh đọc viết 2
63 Tiếng Anh giao tiếp 1
64 Tiếng Anh giao tiếp 2
65 Tiếp thị căn bản
66 Toàn cầu hóa
67 Truyền thông  – tiếp thị thương mại
68 Truyền thông đa phương tiện 
69 Truyền thông tích hợp đa phương tiện (IMC) 
70 Truyền thông tiếp thị thương mại
71 Truyền thông trực tuyến
72 Văn hóa giao tiếp
73 Việt Nam và các vấn đề hội nhập quốc tế
74 Xã hội  học đại cương
75 Xây dựng kế hoạch truyền thông xã hội
76 Xây dựng và phát triển thương hiệu
77 Xây dựng ý tưởng quảng cáo-tiếp thị
78 Xử lý khủng hoảng và quản trị xung đột

Tác giả bài viết: Khoa Quan hệ Quốc tế

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC