Thông báo về việc bầu lớp trưởng các lớp sinh viên hệ chính quy năm học 2022-2023

Thứ năm - 06/10/2022 12:21

  • Căn cứ Quy chế công tác sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo quyết định số 1083/QĐ-ĐNT, ngày 06/9/2022 của Hiệu trưởng;
  • Nhằm giúp cho việc học tập, sinh hoạt được thuận tiện, đồng thời làm cầu nối giữa Nhà trường với sinh viên, Nhà trường thông báo đến Lãnh đạo các Khoa về việc tổ chức bầu Lớp trưởng các lớp sinh viên hệ Chính quy năm học 2022 – 2023 theo biểu mẫu đính kèm và tổng hợp danh sách Lớp trưởng các lớp sinh viên gửi về Trường thông qua Phòng CT-CTSV thời gian cụ thể như sau:
 
       Việc thực hiện bầu Lớp trưởng các lớp sinh viên phải thật nghiêm túc và mang tính dân chủ. Tiêu chuẩn đề cử, ứng cử chức danh Lớp trưởng: phải có kết quả học tập từ Trung bình trở lên, điểm rèn luyện loại Khá trở lên; có năng lực tổ chức quản lý, nhiệt tình và có trách nhiệm đối với tập thể, được tập thể lớp tín nhiệm (đạt số phiếu tín nhiệm trên 50% tổng số sinh viên). Đối với các lớp năm thứ nhất, Lớp trưởng do Trưởng khoa chỉ định trên cơ sở xem xét hồ sơ nhập học và năng lực của sinh viên.

       Khoa cử Giảng viên cố vấn hoặc đại diện giảng viên, chuyên viên khoa tham dự buổi họp bình bầu lớp trưởng các lớp. Giảng viên tham dự ký xác nhận Biên bản họp lớp bình bầu lớp trưởng và gửi biên bản về Khoa.
Đề nghị Lãnh đạo các Khoa có biện pháp thông báo và nhắc nhở đến các lớp sinh viên hệ Chính quy năm học 2022 – 2023 thực hiện nghiêm túc thông báo này.

       Trân trọng./.

 

Tác giả bài viết: Phòng CT - CTSV

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC