Thông báo đăng ký học trước các môn chương trình thạc sĩ

Thứ hai - 24/10/2022 11:27

Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM thông báo tổ chức cho sinh viên đăng ký học trước một số môn học, học phần của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ tại trường như sau: 
Link đăng ký: https://forms.office.com/r/c8SEGeYZWD

1. Điều kiện sinh viên được đăng ký học trước một số môn học, học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ:
  • Đang theo học chương trình đào tạo đại học từ năm thứ 3 trở đi thuộc ngành phù hợp với ngành đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM;
  • Có học lực tính theo điểm trung bình tích lũy đến lúc hết học kỳ tại thời điểm đăng ký đạt loại khá trở lên;

2. Quy trình đăng ký học:
  • Sinh viên điền vào đơn đăng ký học trước theo mẫu (https://pga.huflit.edu.vn) và gửi bảng điểm trung bình tích lũy các môn học đến thời điểm đăng ký học trước (có xác nhận của phòng Đào tạo đại học) qua email: dtsdhkhcn@huflit.edu.vn 10 ngày trước thời gian tổ chức lớp học;
  • Phòng ĐTSĐH-KHCN tổ chức rà soát, kiểm tra, đối chiếu điều kiện và tổng hợp danh sách đăng ký học trước các môn học của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ trình Hiệu trưởng;
  • Hiệu trưởng quyết định công nhận danh sách sinh viên đủ điều kiện đăng ký học trước các môn học thuộc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ;
  • Phòng ĐTSĐH-KHCN thông báo kết quả tới các sinh viên và cập nhật danh sách để theo dõi, quản lý.
3. Các môn học được đăng ký học trước:
  CTĐT thạc sĩ ngành
Quản trị kinh doanh
CTĐT thạc sĩ ngành
Công nghệ thông tin
Các môn được phép
đăng ký học trước
- Triết học (3 TC)
- Tiếng Anh nâng cao(3 TC)
- Tiếng Anh thương mại nâng cao (3 TC)
- Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm (3 TC)
- Kinh tế học quản trị (3 TC)
- Triết học (3 TC)
- Tiếng Anh I (3 TC)
- Tiếng Anh II (3 TC)
- Phương pháp NCKH trong CNTT và ứng dụng tại doanh nghiệp (3 TC)
- Hệ thống thông tin quản lý (4 TC).

4. Chi tiết liên hệ:
Phòng Đào tạo Sau Đại học – Khoa học Công nghệ
828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3863 2052 – Số nội bộ: 107
Email: dtsdhkhcn@huflit.edu.vn
Địa chỉ trang thông tin: https://pga.huflit.edu.vn

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC