Thông báo về việc cấp Giấy xác nhận sinh viên theo hình thức đăng ký trực tuyến

Thứ năm - 13/08/2020 13:57

    Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong việc cấp giấy xác nhận sinh viên, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến sinh viên toàn trường việc đăng ký cấp Giấy xác nhận sinh viên theo hình thức trực tuyến như sau:
Bước 1: Sinh viên đăng nhập vào cổng thông tin theo đường dẫn https://portal.huflit.edu.vn
Bước 2: Chọn vào mục “Xin giấy xác nhận” trong menu “Chức năng trực tuyến”
Bước 3: Chọn loại Giấy xác nhận và nội dung cần xác nhận theo yêu cầu
Bước 4: Chọn vào ô “Đăng ký” màu xanh kết thúc việc đăng ký
     Thời gian nhận giấy xác nhận: Sau 15g00 các ngày Thứ hai, tư và sáu hàng tuần tại Phòng CT-TC-CTSV lầu 1, khu A, cơ sở Sư Vạn Hạnh. Việc cấp Giấy xác nhận sinh viên theo hình thức trực tuyến sẽ được áp dụng kể từ ngày 15/8/2020.
Lưu ý:
- Sinh viên có thể kiểm tra tiến trình in Giấy xác nhận trong mục trạng thái. Trường hợp sinh viên đăng ký giấy xác nhận mà chưa hoàn thành việc in giấy, sinh viên không thể đăng ký thêm. (xem Hướng dẫn quy trình cấp giấy xác nhận sinh viên online đính kèm).
- Đề nghị Sinh viên nghiêm túc thực hiện việc đăng ký cấp giấy xác nhận sinh viên. Nếu quá thời hạn 20 ngày kể từ ngày ký giấy xác nhận sinh viên, mà sinh viên không đến nhận giấy đã đăng ký, Trường sẽ hủy giấy xác nhận và trừ điểm rèn luyện sinh viên tại Điều 5 của Bảng chấm điểm rèn luyện trong học kỳ gần nhất thực hiện việc đánh giá Rèn luyện sinh viên.
      Đề nghị Trưởng các khoa có biện pháp nhắc nhở và thông báo đến sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.
     Trân trọng./.

0001 2


Tác giả bài viết: Phòng CT-TC-CTSV

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC