CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHI TIẾT NGÀNH KẾ TOÁN (ÁP DỤNG TỪ KHÓA 2019)

Thứ năm - 27/05/2021 14:06

( Sinh viên nhấp vào tên môn học để xem đề cương chi tiết )

NĂM I

HỌC KỲ I
- Đại cương pháp luật Việt Nam
Kinh tế vi mô
Quản trị học
Tiếng Anh cơ bản 1
Tin học đại cương
HỌC KỲ II
Kinh tế vĩ mô
Luật kinh tế
Tiếng Anh cơ bản 2
Giới thiệu ngành học Kế toán
Toán ứng dụng
- Nguyên lý kế toán

 













NĂM II

HỌC KỲ I
- Thị trường tài chính (tự chọn)
- Tài chính phát triển (tự chọn)
- Tiếng Anh cơ bản 3
- Kế toán tài chính 1
- Tài chính công ty
- Tiếng Anh chuyên ngành kế toán-kiểm toán 1
- Thuế
HỌC KỲ II
- Đầu tư bất động sản (tự chọn)
- Đầu tư tài chính (tự chọn)
- Kế toán tài chính 2
- Kế toán quản trị
- Tiếng Anh chuyên ngành tài chính-ngân hàng 1
- Thống kê ứng dụng


NĂM III

HỌC KỲ I
- Nguyên lý thẩm định giá (tự chọn)
- Phương pháp nghiên cứu khoa học
- Kế toán tài chính 3
- Kế toán chi phí
- Phân tích hoạt động kinh doanh
- Pháp luật kế toán
- Kinh tế lượng ứng dụng
- Marketing căn bản (tự chọn)
- Tiếng Anh chuyên ngành kế tolàn-kiểm toán 2
HỌC KỲ II
- Mua bán & Sáp nhập (tự chọn)
- Tài chính vi mô (tự chọn)
- Kế toán tài chính 4
- Hệ thống thông tin kế toán
- Kế toán quốc tế
- Thực hành nghề nghiệp kế toán
- Kiểm toán cơ bản
- Tiếng Anh chuyên ngành tài chính-ngân hàng 2


NĂM IV

HỌC KỲ I
- Phân tích báo cáo tài chính
- Tài chính thương mại quốc tế (tự chọn)
- Kế toán Excel
- Chuẩn mực IFRS 1
- Kế toán hành chính sự nghiệp (tự chọn)
- Kế toán thuế
- Kiểm soát nội bộ
HỌC KỲ II
- Khởi nghiệp (Start-Up)
- Thẩm định dự án (tự chọn nếu không đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp)
- Chuẩn mực IFRS 2 (tự chọn nếu không đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiêp)
- Khóa luận tốt nghiệp (tự chọn nếu đủ điều kiện)
- Phần mềm kế toán
- Thực tập tốt nghiệp



















 

Một số nội dung sinh viên cần chú ý :
- Chữ số cuối của mã môn học sẽ là số tín chỉ của môn học đó; vd: 0001 (1 tín chỉ), 0002 (2 tín chỉ)...
- Ở học kỳ cuối sinh viên được tự chọn giữa làm khóa luận tốt nghiệp (nếu đủ điều kiện làm khóa luận theo quy định của trường) hoặc học hai môn thay thế (nếu không đủ điều kiện).
- Sinh viên rớt môn học nào phải trả nợ đúng mã môn học đó (trừ một số trường hợp đặc biệt).
- Đối với việc trả nợ môn học tự chọn : từ năm II trở đi mỗi học kỳ sẽ có một cặp môn tự chọn, sinh viên sẽ chỉ chọn 1 trong 2 môn đó để học. Nếu sinh viên rớt môn tự chọn thì có quyền đăng ký môn còn lại để trả nợ; vd: Năm II học kỳ 1 có 2 môn tự chọn là Thị trường tài chính và Tài chính phát triển, sinh viên rớt môn Thị trường tài chính thì có thể chọn đăng ký môn Tài chính phát triển để trả nợ (và ngược lại)...

Nguồn tin: Khoa Kinh tế - Tài chính

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC