BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Thứ ba - 13/07/2021 10:39

THÔNG BÁO 

Về việc công khai Báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Anh, Quản trị kinh doanh
(căn cứ theo Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường ĐH, CĐ và TCCN)
 
Nội dung chi tiết:
* Báo cáo Tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin: https://bit.ly/3yLZ9Yr

* Báo cáo Tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh: https://bit.ly/3x6m2Vm

* Báo cáo Tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh:  https://bit.ly/3wyy6hU
 

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC