THÔNG BÁO: Chương trình học bổng của Chính phủ Hungary năm 2021

Thứ sáu - 04/12/2020 16:35

Phòng Đối ngoại - Tổng hợp - Hành chính thông báo chương trình Học bổng của Chính phủ Hungary năm 2021 dành cho công dân Việt Nam như sau:
 
1. Thông tin chung về học bổng:
- Chỉ tiêu và thời gian đào tạo:
+ 25 học bổng một chu kỳ (đào tạo từ 05 - 06 năm);
+ 80 học bổng đại học (đào tạo từ 02 - 04 năm);  
+ 55 học bổng thạc sĩ (đào tạo từ 1,5 - 02 năm);
+ 30 học bổng tiến sĩ (đào tạo 04 năm);
+ 10 học bổng thực tập trình độ sau đại học (đào tạo 01 năm).

- Chế độ học bổng:
+ Chính phủ Hung-ga-ri tiếp nhận đào tạo, nghiên cứu miễn phí, cấp bảo hiểm y tế và học bổng theo quy định của phía Hung-ga-ri.
+ Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa và cấp bù sinh hoạt phí theo chế độ hiện hành đối với lưu học sinh học bổng Hiệp định tại Hung-ga-ri.
 
2. Điều kiện và Hồ sơ dự tuyển:
Ứng viên tham khảo điều kiện và danh mục hồ sơ dự tuyển của từng bậc học tại website
http://icd.edu.vn/372/thong-bao-tuyen-sinh-di-hoc-tai-hunggari-dien-hiep-dinh-nam-2021.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/Thong-Tin-Tuyen-Sinh/CMS_Detail/1893​
 
3. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ 
- Đăng ký trực tuyến đồng thời trên website của Cục Hợp tác quốc tế và Quỹ học bổng Hung-ga-ri; và chuyển bộ hồ sơ tiếng Việt bằng thư chuyển phát nhanh bảo đảm tới Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Lệ phí dự tuyển: 200.000đ/người, chuyển khoản đến tài khoản:
Tên đơn vị: Cục Hợp tác quốc tế
Số tài khoản: 0021002145014
Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Hà Nội.
Lưu ý: Khi chuyển tiền vào tài khoản của Cục Hợp tác quốc tế đề nghị ghi rõ họ và tên ứng viên, trình độ đăng ký dự tuyển (ĐH, MCK, ThS, TS, TT) nộp lệ phí dự tuyển học bổng đi học tại Hung-ga-ri diện hiệp định năm 2021 theo thông báo tuyển sinh số 1526/TB-BGDĐT ngày 04/12/2020.

- Thời hạn nộp hồ sơ và lệ phí dự tuyển: 15/01/2021.

Phòng Đối ngoại - Tổng hợp - Hành chính trân trọng thông báo đến cán bộ, giảng viên, sinh viên có quan tâm đăng ký tham dự. Phòng sẽ hỗ trợ cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường các thủ tục có liên quan để đăng ký tham dự chương trình học bổng nêu trên./. 

Tác giả bài viết: Quang Huy

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC