Viện Đào tạo và Nghiên cứu ứng dụng

  • Viện trưởng: PGS. TS. Nguyễn Ngọc Vũ
  • Email liên hệ : dtncud@huflit.edu.vn
  • Địa chỉ:  Lầu 2 - Khu A, cơ sở Sư Vạn Hạnh (828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh)