Trung tâm Công nghệ Thông tin – Dữ liệu

 
- Giám đốc: TS. Nguyễn Thành Trung
- Phó Giám đốc: ThS. Đặng Quốc Tuấn

- Email liên hệ : cnttdl@huflit.edu.vn - itdata@huflit.edu.vn

- Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 124
- Địa chỉ: Lầu 1 khu A, cơ sở Sư Vạn Hạnh (828 Sư Vạn Hạnh, phường 13, Quận 10, TP.HCM)