Trung tâm Truyền thông – Tổ chức sự kiện

 
- Giám đốc: ThS. Hồ Thùy Dung
- Phó Giám đốc: ThS. Nguyễn Duy Trung

- Email liên hệ: tttt@huflit.edu.vn - communication@huflit.edu.vn

- Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 123, 132
Địa chỉ: Tầng trệt khu B, cơ sở Sư Vạn Hạnh (828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. HCM)