Thư viện


- Chủ nhiệm: Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

- Email liên hệ: tv@huflit.edu.vn - lib@huflit.edu.vn

- Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 128
- Địa chỉ: Lầu 1 khu B, cơ sở Sư Vạn Hạnh (828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. HCM)