Phòng Đối ngoại

- Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Thiều
- Địa chỉ: Tầng trệt khu A, cơ sở Sư Vạn Hạnh (828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. HCM)

Liên hệ: 

            + Bộ phận Hợp tác quốc tế: 

  • - Email: dn@huflit.edu.vn - huflit.ir@huflit.edu.vn 
  • - Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 133

             + Bộ phận Quan hệ doanh nghiệp:  

  • - Email: qhdn@huflit.edu.vn - jobhub@huflit.edu.vn 
  • - Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 111
  •