Phòng Tổ chức – Hành chính

 
- Trưởng phòng:  ThS. Nguyễn Quốc Hưng
- Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng; ThS. Đinh Diệu Thúy
- Email liên hệ:
  • tc@huflit.edu.vn - hr@huflit.edu.vn

  • hc@huflit.edu.vn - office@huflit.edu.vn

  • contact@huflit.edu.vn 

- Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 108, 109, 110
- Địa chỉ: Tầng trệt khu A, cơ sở Sư Vạn Hạnh (828 Sư Vạn Hạnh, phường 13, quận 10, TP.HCM)