Phòng Quản trị Cơ sở vật chất

 
- Trưởng Phòng:  ThS. Huỳnh Thị Nhi
- Phó Trưởng phòng: Bà Bùi Thị Châu Giang

- Email liên hệ: qtcsvc@huflit.edu.vn - fm@huflit.edu.vn

- Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 114
- Địa chỉ: Tầng trệt khu A, cơ sở Sư Vạn Hạnh, phường 13, quận 10, TP.HCM