Phòng Đào tạo Đại học

- Trưởng Phòng: ThS. Nguyễn Phước Đại
- Phó Trưởng phòng: ThS. Tăng Phước Đại
- Email liên hệ:

  • dt@huflit.edu.vn - trainning@huflit.edu.vn

  • hv@huflit.edu.vn - ea@hufliit.edu.vn

  • dkmh@huflit.edu.vn - enrollment@huflit.edu.vn

  • ctdt@huflit.edu.vn - curriculum@huflit.edu.vn

  • ​info@huflit.edu.vn

- Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 105, 106
- Địa chỉ: Tầng trệt khu B, cơ sở Sư Vạn Hạnh (828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. HCM)