Phòng Chính trị - Công tác Sinh viên

 
- Trưởng Phòng:  Ông Đinh Hồng Vân
- Phó Trưởng phòng: ThS. Phạm Hữu Nghĩa

- Email liên hệ: ctctsv@huflit.edu.vn - dsa@huflit.edu.vn

- Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 103, 104
- Địa chỉ: Tầng trệt khu B, cơ sở Sư Vạn Hạnh (828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. HCM)