Phòng Đào tạo Sau đại học – Khoa học Công nghệ

 
- Trưởng phòng: PGS.TS Nguyễn Phi Khứ
- Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Văn Xanh
- Email liên hệ: dtsdhkhcn@huflit.edu.vn - pgst.dept@huflit.edu.vn

- Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 107
 Địa chỉ: Lầu 1 khu A, cơ sở Sư Vạn Hạnh (828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. HCM)