Phòng Thanh tra – Pháp chế

- Trưởng phòng: ThS. Võ Thanh Bình Em
- Phó Trưởng phòng: ThS. Đặng Văn Sĩ

- Email liên hệ: ttpc@huflit.edu.vn - ila@huflit.edu.vn

- Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 113
- Địa chỉ: Tầng trệt khu A, cơ sở Sư Vạn Hạnh (828 Sư Vạn Hạnh, phường 13, Quận 10, TP.HCM)