Phòng Khảo thí – Bảo đảm chất lượng Giáo dục

 
- Trưởng phòng: ThS. Lê Thị Tuyết Anh
- Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Đỗ Bích Ngọc 
- Email: ktbdclgd@huflit.edu.vn - tqa@huflit.edu.vn
- Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 116
- Địa chỉ: Lầu 1 khu B, cơ sở Sư Vạn Hạnh (828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. HCM)