Chuẩn đầu ra ngành Đông Phương học (từ khóa 2019)

Thứ sáu - 05/03/2021 14:39

NGÀNH ĐÔNG PHƯƠNG HỌC (Oriental Studies)
Trình độ đào tạo:   Đại học 
Mã ngành:  7310608
Loại hình đào tạo: Chính quy
Thời gian đào tạo:  4 năm

1. Chuẩn đầu ra
Kiến thức
- Có kiến thức tổng quan về khu vực học, đất nước học, khoa học xã hội và nhân văn.
- Có kiến thức chuyên ngành tốt để làm việc và học tập nâng cao.
Kỹ năng
- Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, biết phát hiện, giải quyết vấn đề và ra quyết định.
- Sử dụng thành thạo ngoại ngữ chuyên ngành, công nghệ thông tin.
Năng lực tự chủ và trách nhiệm
-Tôn trọng pháp luật, chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, có ý thức trách nhiệm với xã hội. 
- Có đạo đức nghề nghiệp, tự tin, chủ động, tác phong làm việc chuyên nghiệp.

2. Điều kiện tốt nghiệp
- SV phải hoàn tất 142 tín chỉ, có chứng chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng.
- Có chứng chỉ MOS (Word, Excel)
- Chuẩn đầu ra ngoại ngữ:
+ Đối với ngành Hàn Quốc học: đạt chứng chỉ năng lực tiếng Hàn TOPIK 4 do Viện Quốc gia giáo dục quốc tế Hàn Quốc (NIIED) cấp hoặc chứng chỉ KLAT cấp 4 (từ 140 đến 200 điểm) do Cục nghiên cứu giáo dục Hàn Quốc (KETS) cấp.  
+ Đối với ngành Nhật Bản học: đạt chứng chỉ năng lực tiếng Nhật N2 do Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản (The Japan Foundation) cấp, hoặc chứng chỉ J-Test cấp độ C (từ 600 điểm trở lên).

 

Tác giả bài viết: Khoa Đông Phương

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC