CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHI TIẾT NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (ÁP DỤNG TỪ KHÓA 2019)

Thứ năm - 27/05/2021 11:29

( Sinh viên nhấp vào tên môn học để xem đề cương chi tiết )

NĂM I

HỌC KỲ I
- Đại cương pháp luật Việt Nam
- Kinh tế vi mô
- Quản trị học
- Tiếng Anh cơ bản 1
- Tin học đại cương
HỌC KỲ II
- Kinh tế vĩ mô
- Luật kinh tế
- Tiếng Anh cơ bản 2
- Giới thiệu ngành học Tài chính-Ngân hàng
- Toán ứng dụng

 

 

NĂM II

HỌC KỲ I
- Nguyên lý kế toán
- Thị trường tài chính
- Tiếng Anh cơ bản 3
- Tài chính công ty 1
- Pháp luật đầu tư (tự chọn)
- Pháp luật tài chính-ngân hàng (tự chọn)
- Thống kê ứng dụng
- Tiếng Anh chuyên ngành kế toán-kiểm toán 1
HỌC KỲ II
- Kinh tế lượng ứng dụng (tự chọn)
- Tài chính công ty 2
- Tiền tê ngân hàng
- Excel ứng dụng (tự chọn)
- Kế toán tài chính
- Tiếng Anh chuyên ngành tài chính-ngân hàng 1


NĂM III

HỌC KỲ I
- Đầu tư bất động sản (tự chọn)
- Đầu tư tài chính
- Kế toán quản trị
- Phương pháp nghiên cứu khoa học
- Tài chính phát triển
- Thẩm định dự án đầu tư (tự chọn)
- Nghiệp vụ ngân hàng 1
- Tiếng Anh chuyên ngành kế toán-kiểm toán 2
HỌC KỲ II
- Mua bán & Sáp nhập (tự chọn)
- Thuế
- Mô hình tài chính
- Nghiệp vụ ngân hàng 2
- Phân tích báo cáo tài chính
- Tài chính công
- Thực hành thanh toán thư tín dụng (tự chọn)
- Tiếng anh chuyên ngành tài chính-ngân hàng 2


NĂM IV

HỌC KỲ I
- Marketing căn bản
- Nguyên lý thẩm định giá
- Tài chính thương mại quốc tế
- Tài chính vi mô
- Thực hành nghề nghiệp tài chính-ngân hàng
- Quản trị rủi ro tài chính
- Kiểm soát nội bộ (tự chọn)
- Kiểm toán cơ bản (tự chọn)
HỌC KỲ II
- Khởi nghiệp (Start-Up)
- Khóa luận tốt nghiệp (tự chọn nếu đủ điều kiện làm khóa luận)
- Quản trị ngân hàng thương mại
- Thực tập tốt nghiệp
- Marketing ngân hàng (tự chọn nếu không đủ điều kiện làm khóa luận)
- Thẩm định tín dụng (tự chọn nếu không đủ điều kiện làm khóa luận)


 

Một số nội dung sinh viên cần chú ý :
- Chữ số cuối của mã môn học sẽ là số tín chỉ của môn học đó; vd: 0001 (1 tín chỉ), 0002 (2 tín chỉ)...
- Ở học kỳ cuối sinh viên được tự chọn giữa làm khóa luận tốt nghiệp (nếu đủ điều kiện làm khóa luận theo quy định của trường) hoặc học hai môn thay thế (nếu không đủ điều kiện).
- Sinh viên rớt môn học nào phải trả nợ đúng mã môn học đó (trừ mốt số trường hợp đặc biệt).
- Đối với việc trả nợ môn học tự chọn : từ năm II trở đi mỗi học kỳ sẽ có một cặp môn tự chọn, sinh viên sẽ chỉ chọn 1 trong 2 môn đó để học. Nếu sinh viên rớt môn tự chọn thì có quyền đăng ký môn còn lại để trả nợ; vd: Năm II học kỳ 1 có 2 môn tự chọn là Pháp luật đầu tư và Pháp luật tài chinh-ngân hàng, sinh viên rớt môn Pháp luật đầu tư thì có thể chọn đăng ký môn Pháp luật tài chính-ngân hàng để trả nợ (và ngược lại)...

Nguồn tin: Khoa Kinh tế - Tài chính

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC