CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH KẾ TOÁN

Thứ sáu - 05/03/2021 11:43

1/ Kiến thức:
 • Hiểu sâu những kiến thức về kế toán, kiểm toán và thuế;
 • Vận dụng được kiến thức nền tảng về kinh tế, quản lý và pháp luật.
2/ Kỹ năng:
 • Thực hiện được những công việc liên quan nghiệp vụ kế toán, kiểm toán và thuế.
 • Tổ chức thực hiện được công tác kế toán trong các đơn vị;
 • Đánh giá được các vấn đề về tài chính doanh nghiệp ;
 • Sử dụng ngoại ngữ thành thạo trong giao tiếp và chuyên môn tài chính, kế toán;
 • Ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyên môn tài chính, kế toán;
 • Thuyết trình và giao tiếp có hiệu quả.
3/ Năng lực tự chủ và trách nhiệm cá nhân:
 • Tư duy sáng tạo, có khả năng tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp;
 • Thực thi trách nhiệm với công việc và với xã hội, phát huy tinh thần học tập suốt đời
 • Hình thành ý thức tuân thủ pháp luật, hình thành được tác phong làm việc chuyên nghiệp 
4/ Năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh): Chứng chỉ TOEIC đạt trình độ 500 (Hoặc chứng chỉ ngoại ngữ ở cấp độ quy đổi tương đương).
5/ Trình độ tin học: Chứng chỉ MOS là Word, Excel.
 

Nguồn tin: Khoa KTTC

 Từ khóa: kế toán, chuẩn đầu ra

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC