ĐỀ CƯƠNG CÁC MÔN THEO MẪU NĂM 2020

Thứ năm - 05/11/2020 16:12

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ TIN HỌC TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUAN HỆ QUỐC TẾ

DANH SÁCH ĐỀ CƯƠNG CÁC MÔN THEO MẪU NĂM 2020
STT NỘI DUNG: đề cương mẫu mới - các môn có điều chỉnh
1 An ninh châu Á - Thái Bình Dương
2 An ninh con người
3 An ninh và xung đột quốc tế 
4 Các vấn đề toàn cầu trong QHQT hiện đại
5 Chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu
6 Chính sách đối ngoại Hoa Kỳ
7 Chính sách đối ngoại Trung Quốc 
8 Chính sách đối ngoại Việt Nam hiện đại
9 Chính trị học
10 Chính trị học so sánh
11 Chính trị quốc tế hiện đại 
12 Đàm phán quốc tế 
13 Địa chính trị 
14 Hội nhập và xung đột văn hóa 
15 Khánh tiết lễ tân
16 Kỹ năng viết báo 
17 Kỹ năng xin tài trợ
18 Lễ tân ngoại giao 
19 Lịch sử QHQT
20 Lịch sử văn minh thế giới
21 Lý thuyết QHQT
22 Quan hệ giữa các nước ASEAN và Việt Nam 
23 Quản trị sự kiện
24 Soạn thảo thư tín thương mại 
25 Toàn cầu hóa
26 Việt nam và các vấn đề hội nhập quốc tế 
27 Quan hệ quốc tế lễ tân
28 Hoạt động phát triển kỹ năng nói tiếng Anh chuyên ngành 2
29 Nghiên cứu thị trường
30 Văn hóa tổ chức
31 Kỹ năng viết báo in
32 Quan hệ lao động
33 Xứ lý khủng hoảng
34 Truyền thông trực tuyến
35 Quan hệ công chúng và thương hiệu
36 Nhiếp ảnh - quay phim

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC