CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Thứ sáu - 05/03/2021 16:09

SINH VIÊN THAM KHẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG THEO LINK DƯỚI ĐÂY (chương trình đào tạo này áp dụng từ khóa 2019 trở đi) :
/uploads/news/2021_03/ctdt-tcnh-20.12.pdf

Nguồn tin: Khoa KTTC

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC