Về việc phát thẻ BHYT đối với sinh viên năm 1

Thứ ba - 24/11/2020 10:48

Hiện nay, thẻ Bảo Hiểm Y tế của sinh viên năm 1 đã có, Phòng Chính Trị-Tổ Chức-Công Tác Sinh Viên thông báo đến Lớp trưởng và Bí thư các lớp liên hệ bộ phận Y Tế để nhận thẻ cho sinh viên lớp mình.
 • Thời gian và địa điểm:
 • Thời gian: Từ ngày 24/11 đến hết ngày 11/12/2020.
 • Địa điểm :
 • Phòng y tế cơ sở Sư Vạn Hạnh từ 8h00 đến 19h45.
 • Phòng Y Tế cơ sở Cao Thắng (đối với sinh viên khoa QTKD và KTTC) từ 8h00 đến 16h15.                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 • Thực hiện :
 • -   Lớp trưởng hoặc Bí thư lập danh sách của lớp mang đến địa điểm nêu ở trên để nhận thẻ BHYT của lớp mình .
  -   Sau khi nhận thẻ, nếu thông tin in trên thẻ có sai lệch hoặc sinh viên đã đóng tiền mà không có thẻ thì liên hệ trực tiếp tại phòng Y tế để chỉnh sửa và bổ sung, thời gian từ ngày 12/12 đến ngày 19/12/2020. Sau thời gian trên bộ phận Y Tế không giải quyết mọi vấn đề liên quan đến Bảo Hiểm Y Tế.
  Phòng CT-TC-CTSV đề nghị các Khoa, văn phòng Đoàn thông báo sinh viên đến nhận Thẻ BHYT sinh viên theo thời gian quy định trên./.
   

Tác giả bài viết: Phòng CT-TC-CTSV

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC