Về việc đăng ký thay đổi nơi khám chữa bệnh BHYT sinh viên và bổ sung hồ sơ đối với sinh viên năm học trước không mua BHYT tại Trườngg

Thứ ba - 24/11/2020 10:41

Phòng Chính trị- Tổ chức- Công tác Sinh viên (Bộ phận Y Tế) thông báo:
  • Sinh viên có nguyện vọng đổi nơi khám chữa bệnh theo Thẻ Bảo hiểm Y tế thì liên hệ bộ phận Y tế (tại cơ sở Sư Vạn Hạnh và Cao Thắng) để đăng ký.
  • Trước khi đăng ký, sinh viên tham khảo danh mục nơi khám chữa bệnh theo quy đinh của bảo hiểm y tế trên website của cơ quan Bảo Hiểm Xã Hội Thành Phố Hồ Chí Minh:
BHXHTPHCM - '' danh mục'' -  '' cơ sở KCB tại TPHCM nhận đăng ký  KCB ban đầu '' - '' quý I năm 2021'' .
  • Thời gian: từ ngày 24/11 đến ngày 11/12/2020.
  • Đối với sinh viên năm học trước không mua BHYT tại Trường năm học 2020-2021đã đóng tiền mua Bảo Hiểm Y Tế tại Trường, đề nghị photocopy thẻ BHYT cũ hoặc chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu nộp về bộ phận Y tế để làm hồ sơ mua thẻ, hạn cuối đến ngày 15/12/2020. Sau thời gian trên Bộ phận Y Tế sẽ không giải quyết các vấn đề liên quan.
  • Đề nghị các Khoa và Văn phòng Đoàn phối hợp thông báo đến sinh viên để thực hiện./.

     

Tác giả bài viết: Phòng CT-TC-CTSV

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC