Thông báo về việc cập nhật địa chỉ Trụ sở Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ hai - 30/12/2019 14:37

Căn cứ Công văn số 14108-CV/VPTU của Văn Phòng Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh ngày 24/12/2019 về việc phúc đáp Công văn số 51/HĐQT-TH ngày 16/12/2019 của Trường Đại học Ngoại Ngữ - Tin Học Thành phố Hồ Chí Minh;
Do việc điều chỉnh, cập nhật lại số nhà cho khu vực đường Sư Vạn Hạnh (nối dài), Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh theo quyết định của các cơ quan chức năng nên địa chỉ Trụ sở của Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Tin Học Thành phố Hồ Chí Minh có sự thay đổi như sau:
- Địa chỉ Trụ sở trước đây: 155 Sư Vạn Hạnh (nối dài), Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ Trụ sở được cập nhật: 828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh xin trân trọng thông báo kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh sẽ sử dụng địa chỉ đã được cập nhật trên đây trong tất cả các giao dịch, báo cáo quyết toán, lịch hẹn tại văn phòng, thư tín, … của Trường.
Thông báo này thay cho công văn và thư gửi tới các Quý cơ quan, ban ngành, đoàn thể; Quý cổ đông; Quý đối tác cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, chuyên viên, nhân viên và sinh viên của Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngoài ra, mọi hoạt động khác của Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh không có sự thay đổi.
Trân trọng./
 
 

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC