Thông báo về việc trùng lịch thi các môn thuộc Khoa Lý luận chính trị

Thứ tư - 04/08/2021 11:55

- Sinh viên bị trùng lịch thi các môn thuộc Khoa Lý luận chính trị có thể lựa chọn một trong các ca thi khác có cùng Giảng viên phụ trách tổ chức để tham gia nghe hướng dẫn làm tiểu luận.
- Đối với môn còn lại, Sinh viên phải tham gia thi theo đúng lịch thi đã được thông báo.
Trân trọng.

Nguồn tin: Phòng KT-BĐCLGD

 Từ khóa: thông báo, lý luận

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC