Thông báo về việc tổ chức lịch Sinh hoạt Công dân – Sinh viên Chuyên đề 8 năm học 2021 – 2022 (Áp dụng đối với Tân sinh viên)

Thứ tư - 29/09/2021 12:40

Căn cứ theo Kế hoạch số 31/KH-ĐNT ngày 16 tháng 9 năm 2021 về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2021 – 2022; Nhà trường thông báo về lịch tổ chức sinh hoạt Ban chủ nhiệm khoa - Chuyên đề 8 đối với Tân sinh viên khóa 2021, cụ thể như sau:
 
STT KHOA KHÓA THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM
1 Quản trị
Kinh doanh
K.2021 QTKD (KD21) – Nhóm 1
13g00 – 15g00 ngày 03/10/2021 (CN)
Trên phần mềm MS Team
(Webinar)
QTKD (KQ21 + 2 lớp KD21) – Nhóm 2
15g00 – 17g00 ngày 03/10/2021 (CN)
2 Ngoại ngữ K.2021 Ngôn ngữ Anh – Nhóm 1;
Ngôn ngữ Trung Quốc
8g00 – 9g00 ngày 10/10/2021 (CN)
Trên phần mềm MS Team
(Webinar)
Ngôn ngữ Anh – Nhóm 2
9g00 – 10g00 ngày 10/10/2021 (CN)
Ngôn ngữ Anh – Nhóm 3
10g00 – 11g00 ngày 10/10/2021 (CN)
3 Công nghệ Thông tin K.2021 CNTT – Nhóm 1
8g30 – 9g30 ngày 03/10/2021 (CN)
Trên phần mềm MS Team
(Webinar)
CNTT – Nhóm 2
10g00 – 11g00 ngày 03/10/2021 (CN)
4 Luật K.2021 15g00 – 17g00 ngày 11/10/2021 (Thứ hai)
(Theo đề nghị thay đổi của Khoa)
Trên phần mềm MS Team
(Webinar)
5 Kinh tế -
Tài chính
K.2021 14g00 – 17g00 ngày 11/10/2021 (T2) Trên phần mềm MS Team
(Webinar)
6 Quan hệ
Quốc tế
K.2021 8g30-10g30 ngày 15/10/2021 (T6) Trên phần mềm MS Team
(Webinar)
7 Ngôn ngữ và Văn hóa phương đông K.2021 8g30 – 10g00 ngày 17/10/2021 (CN)
(Theo đề nghị thay đổi của Khoa)
Trên phần mềm MS Team
(Webinar)
8 Du Lịch  – Khách sạn K.2021 13g00 – 16g00 ngày 10/10/2021 (CN) Trên phần mềm Zoom
- Sinh viên tham gia sinh hoạt trên các phần mềm theo đường link các Khoa cung cấp trực tiếp cho sinh viên.
- Sinh viên vui lòng gửi email đến Văn phòng khoa để được hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc (nếu có), lưu ý sử dụng email nội bộ do Trường cấp để được phản hồi.
     1. Khoa Quản trị kinh doanh: qtkdqt@huflit.edu.vn
     2. Khoa Ngoại ngữ: khoangoaingu@huflit.edu.vn
     3. Khoa Công nghệ thông tin: vpkhoacntt@huflit.edu.vn
     4. Khoa Luật: khoaluat@huflit.edu.vn
     5. Khoa Kinh tế - Tài chính: khoakinhtetaichinh@huflit.edu.vn
     6. Khoa Quan hệ quốc tế: dir@huflit.edu.vn
     7. Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa phương Đông: khoadongphuong@huflit.edu.vn
     8. Khoa Du lịch – Khách sạn: dulichkhachsan@huflit.edu.vn
                                                                                                                                          
Trân trọng./.

Tác giả bài viết: Phòng CT-CTSV

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC