Thông báo về việc tổ chức lịch Sinh hoạt Công dân - Sinh viên Chuyên đề 5 năm học 2021 – 2022 (Áp dụng đối với sinh viên năm II, III, IV – Khóa 2020, 2019, 2018)

Thứ tư - 29/09/2021 12:59

 Căn cứ theo Kế hoạch số 31/KH-ĐNT ngày 16 tháng 9 năm 2021 về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2021 – 2022; Nhà trường thông báo lịch tổ chức sinh hoạt Ban chủ nhiệm khoa đối với sinh viên năm II, III, IV – Khóa 2020, 2019, 2018 - Chuyên đề 5, cụ thể như sau:
 
STT KHOA KHÓA THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM
1 Quản trị
kinh doanh
K.2020 8g00 – 9g00 ngày 03/10/2021 (CN) Trên Phần mềm MS Team (Webinar)
K.2019 9g00 – 10g00 ngày 03/10/2021 (CN) Trên Phần mềm MS Team (Webinar)
K.2018 10g00 – 11g30 ngày 03/10/2021 (CN)  Trên Phần mềm MS Team (Webinar)
2 Ngoại ngữ K.2020 Ngôn ngữ Anh – Nhóm 1
8g00 – 9g30 ngày 09/10/2021 (T7)
Ngôn ngữ Anh – Nhóm 2
9g30 – 11g00 ngày 09/10/2021 (T7)
Trên Phần mềm MS Team (Webinar)
 
K.2019 Ngôn ngữ Anh – Nhóm 1
14g00 – 15g30 ngày 09/10/2021 (T7)
Ngôn ngữ Anh – Nhóm 2
15g30 – 17g00 ngày 09/10/2021 (T7)
K.2018 Ngôn ngữ Anh – Nhóm 1
14g00 – 15g30 ngày 10/10/2021 (CN)
Ngôn ngữ Anh – Nhóm 2
15g30 – 17g00 ngày 10/10/2021 (CN)
K.2020, K.2019, K.2018 Ngôn ngữ Trung Quốc
9g00 – 10g00 ngày 10/10/2021 (CN)
3 Công nghệ thông tin K.2020 8g00 – 9g00 ngày 10/10/2021 (CN) Trên Phần mềm MS Team (Webinar)
 
K.2019 9g15 – 10g15 ngày 10/10/2021 (CN)
K.2018 10g30 – 11g30 ngày 10/10/2021 (CN)
4 Luật K.2020 15g00 - 17g00 ngày 11/10/2021 (T2) Trên Phần mềm MS Team (Webinar)
K.2019 13g30 - 15g30 ngày 13/10/2021 (T4)
K.2018 13g30 - 15g30 ngày 18/10/2021 (T6)
(Theo đề nghị thay đổi của Khoa)
5 Kinh tế - Tài chính K.2020 14g00 – 17g00 ngày 18/10/2021 (T2) Trên Phần mềm MS Team (Webinar)
K.2019
K.2018
6 Quan hệ Quốc tế K.2020 8g30 – 10g30 ngày 22/10/2021 (T6) Trên Phần mềm MS Team (Webinar)
K.2019
K.2018 13g30 – 15g30 ngày 22/10/2021 (T6)
7 Ngôn ngữ và Văn hóa phương đông K.2020 14g00 – 16g30 ngày 14/10/2021 (T5) Trên Phần mềm MS Team (Webinar)
K.2019
K.2018 14g00 – 16g30  ngày 16/10/2021 (T7)
8 Du Lịch  – Khách sạn K.2020 17g00 – 18g30 ngày 17/10/2021 (CN) Trên Phần mềm Zoom
K.2019 15g00 – 16g30 ngày 17/10/2021 (CN)
K.2018 13g00 – 14g30 ngày 17/10/2021 (CN)
                                                                                                                                                                        - Sinh viên tham gia sinh hoạt trên các phần mềm theo đường link các Khoa cung cấp trực tiếp cho sinh viên.
- Sinh viên vui lòng gửi email đến Văn phòng khoa để được hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc (nếu có), lưu ý sử dụng email nội bộ do Trường cấp để được phản hồi.
     1. Khoa Quản trị kinh doanh: qtkdqt@huflit.edu.vn
     2. Khoa Ngoại ngữ: khoangoaingu@huflit.edu.vn
     3. Khoa Công nghệ thông tin: vpkhoacntt@huflit.edu.vn
     4. Khoa Luật: khoaluat@huflit.edu.vn
     5. Khoa Kinh tế - Tài chính: khoakinhtetaichinh@huflit.edu.vn
     6. Khoa Quan hệ quốc tế: dir@huflit.edu.vn
     7. Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa phương Đông: khoadongphuong@huflit.edu.vn
     8. Khoa Du lịch – Khách sạn: dulichkhachsan@huflit.edu.vn 

Trân trọng./.
 

Tác giả bài viết: Phòng CT-CTSV

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC