Thông báo về việc thực tập thực tế - khóa 14.2017

Thứ ba - 23/06/2020 12:07

Theo Chương trình đào tạo, sinh viên khóa 14.2017 - Khoa Quan hệ Quốc tế sẽ tham gia Thực tập thực tế sau khi hoàn tất thi học kỳ 2, năm 3. Cụ thể như sau:
1. Thời gian thực tập chính thức: từ 27/7 - 01/11/2020 (14 tuần). Tuy nhiên, SV có thể thu xếp đi thực tập sớm hơn sau khi hoàn tất chương trình học kỳ 2 nhưng phải tự thu xếp để không ảnh hưởng đến kết quả thi cuối học kỳ 2.

Sinh viên các khóa trước chưa hoàn thành việc thực tập có thể tham gia thực tập cùng đợt này.

2. Hồ sơ xin thực tập:
1. CV
2. Thư xin thực tập bao gồm: liệt kê vị trí mong muốn, muốn học hỏi gì.
3. Giấy Giới thiệu thực tập do Trường cấp (SV liên hệ Văn phòng Khoa QHQT).
4. Mẫu Báo cáo thực tập.

3.Yêu cầu Thực tập:
  • Có đầy đủ hồ sơ thực tập (xem mục 2);
  • Sinh viên phải tham gia thực tập toàn thời gian, ít nhất 12 tuần;
  • Sinh viên thực tập bán thời gian sẽ không được công nhận kết quả;
  • Sinh viên KHÔNG ĐƯỢC tự ý đổi nơi thực tập. Khi cần thay đổi nơi thực tập, sinh viên phải xin phép Khoa xét duyệt;
  • Sinh viên tự ý đổi nơi thực tập sẽ không được công nhận kết quả thực tập.
4. Thời gian hoàn tất đợt thực tập: 01/11/2020

 5. Thời gian bắt đầu học kỳ 1, năm 4: 02/11/2020 (lưu ý việc đăng ký môn học học kỳ 1, năm 4)

 6. Những nơi/ lĩnh vực được thực tập: Phụ Trách Khoa QHQT đã có hướng dẫn sinh viên khóa 14.2017 vào ngày 08/6/2020 hướng dẫn các thông tin chi tiết liên quan đến việc thực tập  thực tế như: lĩnh vực - công việc nào được/ không được thực tập, thời gian thực tập, việc chuẩn bị hồ sơ xin thực tập, việc báo cáo thực tập, .....
 
7. Thời gian xác nhận thông tin nơi thực tập: từ 15/9 đến 30/9/2020.  Khoa sẽ gởi biểu mẫu Xác nhận thông tin nơi thực tập (google form) từ đầu tháng 9/2020;
Sinh viên KHÔNG xác nhận thông tin nơi thực tập đúng thời gian quy định sẽ KHÔNG ĐƯỢC công nhận kết quả thực tập (khoa sẽ phân công giảng viên liên lạc công ty/ cơ quan nơi SV thực tập để xác nhận).
 
8Báo cáo thực tập
- Mẫu Giấy xác nhận thực tập (mẫu gợi ý);
- Đề cương báo cáo thực tập. Sinh viên chọn 1 trong 2 cách:
Cách 1: Báo cáo theo hình thức Phân tích bài học kinh nghiệm (mẫu gợi ý)
Cách 2: Viết báo cáo nghiên cứu, chuyên đề (như bài báo NCKH).
- Hình ảnh liên quan.
Môn Thực tập thực tế là môn điều kiện xét tốt nghiệp (1 tín chỉ). Khoa căn cứ vào danh sách xác nhận thông tin nơi thực tập để khoa cung cấp cho Phòng Đào tạo làm cơ sở để thu học phí học kỳ 1, năm học 2020 - 2021. Vì vậy, sinh viên có tham gia thực tập phải xác nhận thông tin nơi thực tập.
 

Tác giả bài viết: Ngô Thanh Bình

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC