Thông báo về việc thực hiện nghiêm túc quy định sử dụng email sinh viên trao đổi thông tin

Thứ sáu - 25/06/2021 14:23

 
      Ngày 13/8/2014, Hiệu trưởng ký Quyết định số 221/QĐ-ĐNT ban hành Quy định sử dụng email sinh viên.
     Thời gian qua, sinh viên chưa thực hiện nghiêm túc quy định này trong trao đổi, cung cấp thông tin, kiến nghị,...với giảng viên và nhà trường. Để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người học, Trường yêu cầu toàn thể sinh viên thực hiện nghiêm túc quy định sử dụng email sinh viên. Một số điểm cần lưu ý như sau:

 
     1. Email nội bộ được là một trong những kênh chính thức để trao đổi thông tin giữa Trường, các đơn vị, giảng viên với sinh viên trong toàn Trường và ngược lại. Các đơn vị trong Trường không sử dụng email ngoài hệ thống của Trường cấp để trao đổi thông tin với sinh viên.
 
     2. Sinh viên đang theo học tại Trường khi sử dụng email để trao đổi thông tin với các đơn vị trong Trường và giảng viên cố vấn bắt buộc phải sử dụng email do Trường cung cấp vào đầu năm học với tên miền @st.huflit.edu.vn. Những email sinh viên gửi đến Trường, các đơn vị, giảng viên nếu không có tên miền @st.huflit.edu.vn sẽ không được giải quyết hay phúc đáp.
 
     3. Sinh viên phải kiểm tra hộp thư đến của email tối thiểu 03 ngày/lần để kịp thời cập nhật các thông tin cần thiết. Những lúc cao điểm như đăng ký môn học, đóng học phí, thi học kỳ, đánh giá rèn luyện, xét tốt nghiệp,... sinh viên cần kiểm tra hàng ngày.
 
     4. Sinh viên phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Trường về nội dung những thư được gửi từ email của mình; chủ động bảo mật email được cung cấp và không cho người khác sử dụng.
 
     5. Đối với những trường hợp bị mất tài khoản truy cập hoặc quên mật khẩu sinh viên vui lòng liên hệ Bộ phận kỹ thuật theo địa chỉ support@st.huflit.edu.vn để được hỗ trợ, hướng dẫn giải quyết.
 
     Đề nghị Trưởng các đơn vị có biện pháp nhắc nhở và thông tin đến sinh viên được biết và thực hiện.
     Trân trọng./.

Tác giả bài viết: Phòng CT-CTSV

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC