Thông báo về việc thông tin kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên các khóa 2015, 2016, 2017, 2018 năm học 2018 – 2019

Thứ sáu - 14/02/2020 15:58

     Căn cứ Quy định đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên Nhà trường;
     Căn cứ Thông báo số 130/TB-ĐNT ngày 14/11/2019 và Thông báo số 135/TB-ĐNT ngày 29/11/2019;
     Trên cơ sở kết quả đánh giá rèn luyện của các khoa, Phòng CT-TC-CTSV đã rà soát lại,
     Nay Trường thông báo đến toàn thể sinh viên các khóa 2015, 2016, 2017, 2018 việc xem kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên theo từng học kỳ của năm học 2018-2019, cụ thể như sau:

- 14/02/2020 – 21/02/2020: Sinh viên xem kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ 1 năm học 2018-2019 tại trang http://drl.huflit.edu.vn/. Cách thức đăng nhập vào trang thực hiện tương tự như khi sinh viên tự đánh giá.

- 22/02/2020 – 29/02/2020: Sinh viên xem kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ 2 năm học 2018-2019 tại trang http://drl.huflit.edu.vn/. Cách thức đăng nhập vào trang thực hiện tương tự như khi sinh viên tự đánh giá.

- Nếu có thắc mắc, khiếu nại về kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên cấp Trường trong từng học kỳ, sinh viên vui lòng liên hệ với các thầy cô trong danh sách dưới đây qua số điện thoại Phòng CT-TC-CTSV (028-38-632-052, số nội bộ 103) hoặc số điện thoại/email của các thầy cô:
   + Đối với sinh viên khoa Ngoại ngữ: Liên hệ cô Hoài Mến (số điện thoại: 0933-976-249; Email: hoaimen@huflit.edu.vn)
     + Đối với sinh viên khoa Công nghệ thông tin và khoa Quản trị kinh doanh: Liên hệ thầy Quốc Phong (số điện thoại: 0939-382-090; Email: quocphong@huflit.edu.vn)
    + Đối với sinh viên khoa Ngôn ngữ và Văn hóa phương Đông và khoa Quan hệ quốc tế: Liên hệ thầy Thanh Sang (số điện thoại: 0933-006-930; Email: sangthanh@huflit.edu.vn)
     + Đối với sinh viên khoa Du lịch – Khách sạn, khoa Kinh tế - Tài chính và khoa Luật: Liên hệ cô Chiêu Anh (số điện thoại: 0907-803-487; Email: chieuanh@huflit.edu.vn)

Lưu ý: Sinh viên vui lòng liên hệ qua các số điện thoại của Phòng và các thầy cô trong giờ hành chính.  
            Đề nghị sinh viên, các cá nhân và đơn vị có liên quan  thực hiện nghiêm túc thông báo này./.

Tác giả bài viết: Phòng CT-TC-CTSV

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC