Thông báo về việc tham gia “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2022 - 2023; Chuyên đề sinh hoạt với Ban Chủ nhiệm Khoa (Áp dụng đối với Tân sinh viên – Khóa 2022)

Thứ tư - 28/09/2022 11:38

  • Căn cứ theo Kế hoạch số 64/KH-ĐNT ngày 15/8/2022 về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2022 – 2023, Phòng Chính trị - Công tác sinh viên thông báo lịch sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2022 – 2023, chuyên đề sinh hoạt với Ban Chủ nhiệm Khoa, áp dụng đối với sinh viên năm I – Khóa 2022 như sau:
STT KHOA KHÓA THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM
1 Công nghệ thông tin Khóa 2022
(từ lớp T22101 đến T22203)
08g30 đến 09g30
ngày 10/10/2022 (Thứ Hai)
Hội trường lầu 6 cơ sở
Sư Vạn Hạnh
Khóa 2022
(từ lớp T22204 đến T22305)
08g30 đến 09g30
ngày 11/10/2022 (Thứ Ba)
Hội trường lầu 6 cơ sở
Sư Vạn Hạnh
Khóa 2022
(từ lớp T22306 đến T22402)
08g30 đến 09g30
ngày 13/10/2022 (Thứ Năm)
Hội trường lầu 6 cơ sở
Sư Vạn Hạnh
2 Du lịch – Khách sạn Khóa 2022 13g30 đến 14g30
ngày 23/10/2022 (Chủ nhật)
Hội trường lầu 6 cơ sở
Sư Vạn Hạnh
3 Kinh tế -
Tài chính
Khóa 2022 13g30 đến 16g30
ngày 07/11/2022 (Thứ Hai)
Hội trường lầu 6 cơ sở
Sư Vạn Hạnh
4 Luật Khóa 2022 14g30 đến 16g30
ngày 23/10/2022 (Chủ Nhật)
Hội trường lầu 6 cơ sở
Sư Vạn Hạnh
5 Ngoại ngữ Khóa 2022
(lớp cụ thể sẽ có thông báo sau)
09g00 đến 10g30
ngày 18/10/2022 (Thứ Ba)
Hội trường lầu 6 cơ sở
Sư Vạn Hạnh
Khóa 2022
(lớp cụ thể sẽ có thông báo sau)
13g30 đến 15g00
ngày 18/10/2022 (Thứ Ba)
Hội trường lầu 6 cơ sở
Sư Vạn Hạnh
Khóa 2022
(lớp cụ thể sẽ có thông báo sau)
15g00 đến 16g30
ngày 18/10/2022 (Thứ Ba)
Hội trường lầu 6 cơ sở
Sư Vạn Hạnh
Khóa 2022
(lớp cụ thể sẽ có thông báo sau)
13g30 đến 15g00
ngày 19/10/2022 (Thứ Tư)
Hội trường lầu 6 cơ sở
Sư Vạn Hạnh
Khóa 2022
(lớp cụ thể sẽ có thông báo sau)
15g00 đến 16g30
ngày 19/10/2022 (Thứ Tư)
Hội trường lầu 6 cơ sở
Sư Vạn Hạnh
6 Ngôn ngữ và Văn hóa phương Đông Khóa 2022 08g30 đến 12g00
ngày 06/11/2022 (Chủ nhật)
Hội trường lầu 6 cơ sở
Sư Vạn Hạnh
7 Quan hệ quốc tế Khóa 2022 08g30 đến 10g30
ngày 21/10/2022 (Thứ Sáu)
Hội trường lầu 6 cơ sở
Sư Vạn Hạnh
8 Quản trị kinh doanh Khóa 2022
(Các lớp KD22)
13g00 đến 15g00
ngày 02/10/2022 (Chủ Nhật)
Hội trường lầu 6 cơ sở
Sư Vạn Hạnh
Khóa 2022
(Các lớp KQ22)
15g00 đến 17g00
ngày 02/10/2022 (Chủ Nhật)
Hội trường lầu 6 cơ sở
Sư Vạn Hạnh
 

Trân trọng./.

 

Tác giả bài viết: Phòng CT - CTSV

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC