Thông báo về việc tham gia " tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên" năm học 2022-2023 Chuyên đề sinh hoạt với Ban Chủ nhiệm Khoa (Áp dụng đối với sinh viên năm II,III,IV - Khóa 2021,2020,2019)

Thứ ba - 13/09/2022 11:13

./.

Tác giả bài viết: Phòng CT - CTSV

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC