Thông báo về việc tham gia “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2022 - 2023 (Áp dụng đối với sinh viên khoá 2022)

Thứ hai - 24/10/2022 08:35

  • Căn cứ theo Kế hoạch số 64/KH-ĐNT ngày 15/8/2022 về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2022 – 2023, Phòng Chính trị - Công tác sinh viên thông báo lịch sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2022 – 2023 áp dụng đối với sinh viên năm I – Khóa 2022, cụ thể như sau:
1. ​Đối với sinh viên đã tham gia “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” từ đợt 1 đến đợt 4: Sinh viên đăng nhập email trường cấp có dạng mssv@st.huflit.edu.vn (outlook) để tham gia các chuyên đề còn lại của Tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2022 – 2023.
2. Đối với những sinh viên chưa có lịch “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” đầu khóa vui lòng xem lịch bên dưới, cụ thể sau:
STT ĐỢT THỜI GIAN KHUNG LỚP ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
1 Đợt
 5
07g30 đến 11g00
ngày 25/10/2022 (Thứ Ba)
Sinh viên đăng nhập vào Portal, truy cập mục thông báo từ phòng Chính trị - Công tác sinh viên để xem chi tiết khung lớp tham gia Hội trường lầu 6 (Sư Vạn Hạnh)  Xem lịch bấm vào đây
07g30 đến 17g00
ngày 01/11/2022 (Thứ Ba)
2 Đợt
6
07g30 đến 11g00
ngày 27/10/2022 (Thứ Năm)
Sinh viên đăng nhập vào Portal, truy cập mục thông báo từ phòng Chính trị - Công tác sinh viên để xem chi tiết khung lớp tham gia Hội trường lầu 6 (Sư Vạn Hạnh)  Xem lịch bấm vào đây
07g30 đến 17g00
ngày 03/11/2022 (Thứ Năm)
3 Đợt
7
 
13g30 đến 21g00
ngày 26/10/2022 (Thứ Tư)
 
Sinh viên đăng nhập vào Portal, truy cập mục thông báo từ phòng Chính trị - Công tác sinh viên để xem chi tiết khung lớp tham gia Hội trường lầu 6 (Sư Vạn Hạnh)  Xem lịch bấm vào đây
13g30 đến 17g00
ngày 02/11/2022( Thứ Tư)
4 Đợt
8
07g30 đến 17g00
ngày 04/11/2022 (Thứ Sáu)  
Sinh viên đăng nhập vào Portal, truy cập mục thông báo từ phòng Chính trị - Công tác sinh viên để xem chi tiết khung lớp tham gia Hội trường lầu 6 (Sư Vạn Hạnh)  Xem lịch bấm vào đây
13g30 đến 17g00
ngày 11/11/2022 (Thứ Sáu)
 
5 Đợt
9
18g00 đến 21g00
ngày 29/10/2022 (Thứ Bảy)
Sinh viên đăng nhập vào Portal, truy cập mục thông báo từ phòng Chính trị - Công tác sinh viên để xem chi tiết khung lớp tham gia Hội trường lầu 6 (Sư Vạn Hạnh)  Xem lịch bấm vào đây
07g30 đến 17g00
ngày 05/11/2022 (Thứ Bảy)
6 Đợt 10 18g00 đến 21g00
ngày 07/11/2022 (Thứ Hai)
Sinh viên đăng nhập vào Portal, truy cập mục thông báo từ phòng Chính trị - Công tác sinh viên để xem chi tiết khung lớp tham gia Hội trường lầu 6 (Sư Vạn Hạnh)  Xem lịch bấm vào đây
13g30 đến 17g00
ngày 09/11/2022 (Thứ Tư)
13g30 đến 17g00
ngày 30/11/2022 (Thứ Tư)
7 Đợt 11 13g30 đến 17g00
ngày 25/10/2022 (Thứ Ba)
Sinh viên đăng nhập vào Portal, truy cập mục thông báo từ phòng Chính trị - Công tác sinh viên để xem chi tiết khung lớp tham gia Hội trường lầu 6 (Sư Vạn Hạnh)  Xem lịch bấm vào đây
07g30 đến 17g00
ngày 08/11/2022 ( Thứ Ba)
8 Đợt 12 13g30 đến 17g00
ngày 27/10/2022 (Thứ Năm)
Sinh viên đăng nhập vào Portal, truy cập mục thông báo từ phòng Chính trị - Công tác sinh viên để xem chi tiết khung lớp tham gia Hội trường lầu 6 (Sư Vạn Hạnh)  Xem lịch bấm vào đây
07g30 đến 17g00
 ngày 10/11/2022 (Thứ Năm)
9 Đợt 13 07g30 đến 17g00
ngày 15/11/2022 (Thứ Ba)
Sinh viên đăng nhập vào Portal, truy cập mục thông báo từ phòng Chính trị - Công tác sinh viên để xem chi tiết khung lớp tham gia Hội trường lầu 6 (Sư Vạn Hạnh)  Xem lịch bấm vào đây
07g30 đến 11g00
ngày 22/11/2022 (Thứ Ba)
10 Đợt 14 13g30 đến 17g00
ngày 18/11/2022 (Thứ Sáu)
Sinh viên đăng nhập vào Portal, truy cập mục thông báo từ phòng Chính trị - Công tác sinh viên để xem chi tiết khung lớp tham gia Hội trường lầu 6 (Sư Vạn Hạnh)  Xem lịch bấm vào đây
13g30 đến 21g00
ngày 02/12/2022 (Thứ Sáu)
11 Đợt 15 07g30 đến 17g00
ngày 19/11/2022 (Thứ Bảy)
Sinh viên đăng nhập vào Portal, truy cập mục thông báo từ phòng Chính trị - Công tác sinh viên để xem chi tiết khung lớp tham gia Hội trường lầu 6 (Sư Vạn Hạnh)  Xem lịch bấm vào đây
07g30 đến 11g00
ngày 10/12/2022 (Thứ Bảy)
12 Đợt 16 13g30 đến 17g00
ngày 10/12/2022 (Thứ Bảy)
Sinh viên đăng nhập vào Portal, truy cập mục thông báo từ phòng Chính trị - Công tác sinh viên để xem chi tiết khung lớp tham gia Hội trường lầu 6 (Sư Vạn Hạnh)  Xem lịch bấm vào đây
07g30 đến 17g00
ngày 11/12/2022 (Chủ nhật)


 

Trân trọng ./.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC