Thông báo Về việc tạm hoãn lịch Sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2020 – 2021 Các đợt từ ngày 03/8/2020 đến 09/8/2020

Thứ sáu - 31/07/2020 16:32

     Thực hiện Công văn khẩn số 2869/UBND-VX ngày 30/7/2020 của Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh về tạm thời ngưng hoạt động các cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch COVID-19, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM thông báo đến các đơn vị, cá nhân liên quan và toàn thể sinh viên về việc tạm hoãn lịch sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2020 – 2021 từ ngày 03/8/2020 đến ngày 09/8/2020 theo hình thức tập trung tại Trường theo Kế hoạch đã ban hành cho đến khi có thông báo mới của Nhà trường.

     Các đơn vị, cá nhân liên quan và toàn thể sinh viên sinh viên chú ý thường xuyên cập nhật các thông báo mới của Nhà trường về điều chỉnh thời gian/ hình thức sinh hoạt công dân sẽ được đăng trên hành chính điện tử và website huflit.edu.vn.

     Đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan và sinh viên nghiêm túc thực hiện Thông báo này./.

Tác giả bài viết: Phòng CT-TC-CTSV

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC