Thông báo về việc hoãn lịch “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2022-2023 (Đối với các lớp từ A62101 đến A62110 và TV2101 đến TV2110, sinh viên năm II – Khoa Ngoại ngữ, khóa 2021)

Thứ tư - 21/09/2022 16:03

Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-ĐNT ngày 15/8/2022 về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2022 – 2023;
Căn cứ Thông báo số 93/KH-ĐNT ngày 30/8/2022 về việc tham gia “Tuần SHCD-SV” năm học 2022 – 2023 (Đối với sinh viên năm II, III và IV – Khóa 2021, 2020 và 2019);
Căn cứ tình hình thực tế công tác của Trường, Trường thông báo về việc hoãn lịch sinh hoạt công dân đối với sinh viên các lớp từ A62101 đến A62110 và TV2101 đến TV2110 và sẽ có thông báo lịch sau.
 
         Đề nghị khoa Ngoại ngữ thông tin đầy đủ, kịp thời đến sinh viên các lớp từ A62101 đến A62110 và TV2101 đến TV2110 năm II – khóa 2021 để thực hiện nghiêm túc thông báo này.
 
         Nếu sinh viên có thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng CT – CTSV qua địa chỉ email ctctsv@huflit.edu.vn hoặc gọi theo số hotline 19002603 để được hướng dẫn, giải đáp.

Tác giả bài viết: P. CT-CTSV

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC