THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG XE BUS VÀ XE TRUNG CHUYỂN KHI HỌC TẬP TẠI HUFLIT CƠ SỞ HÓC MÔN ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÓA 2020

Thứ tư - 27/07/2022 11:00

Để thuận tiện trong việc di chuyển khi học tập tại HUFLIT cơ sở Hóc Môn. Trường mở đăng ký sử dụng xe bus và xe trung chuyển dành cho sinh viên học tập tại cơ sở Hóc Môn theo link: https://forms.office.com/r/9emNPRAwcq
- Đối tượng: Sinh viên năm 3 khóa 2020 
- Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 03/8/2022 

LƯU Ý:
- Chỉ những sinh viên đăng ký tại link này mới được ghi nhận và lập danh sách sử dụng phương tiện của Trường. Sau thời gian trên, sinh viên KHÔNG ĐĂNG KÝ sẽ KHÔNG CÓ TÊN trên danh sách sử dụng các phương tiện của Trường. 
- Sinh viên bắt buộc dùng email do Trường cung cấp để đăng ký sử dụng phương tiện di chuyển. 
- Sinh viên chỉ đăng ký sử dụng phương tiện di chuyển của Trường khi đã hoàn tất đăng ký thời khóa biểu học tập. 
- Khi sinh viên đăng ký sử dụng xe Bus HUFLIT các bạn có thể gửi xe máy tại bãi xe ở các điểm đón Trường đã sắp xếp (có tính phí). 
- Sinh viên đăng ký sử dụng xe Trung chuyển sẽ nhận được thông báo về hỗ trợ vé xe buýt công cộng miễn phí (60 vé/tháng) thông qua Email sau đó.

Tác giả bài viết: Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC