Thông báo về việc đăng ký môn học học kỳ 3 - năm học 2020 - 2021

Thứ ba - 25/05/2021 15:10

      Căn cứ kế hoạch năm học 2020 – 2021 và căn cứ đề nghị của các khoa, Trường thông báo đến toàn thể sinh viên về việc đăng ký môn học trong học kỳ 3 năm học 2020 – 2021 cụ thể như sau:
1. 
Yêu cầu:
  • Đăng ký môn học theo danh sách các học phần (danh sách đính kèm).
  • Sinh viên không được phép đăng ký học trùng thời khóa biểu.
  • Sau khi đăng ký môn học, sinh viên đóng học phí theo thông báo.
  • Sinh viên còn nợ học phí sẽ không được phép đăng ký môn học. 
2. Đối tượng:
  • Sinh viên năm 2, 3, 4.
  • Sinh viên hết khóa học nhưng còn thời gian được phép học trả nợ môn.
3. Thời gian đăng ký môn học: từ 9h00 ngày 31/5 đến 16h00 ngày 10/6/2021.
  • Lưu ý: Trường không giải quyết việc đăng ký môn học trễ hạn qua giấy. Các trường hợp cần hủy đăng ký PHẢI được thực hiện trong thời gian cho phép đăng ký môn học.
4. Thời gian đóng học phí: từ ngày 14/6 đến 25/6/2021.
  • Sau thời gian trên, những sinh viên chưa hoàn thành học phí sẽ bị ghi nợ học phí.
5. Thời gian bắt đầu học kỳ: từ ngày 19/7/2021.

6. Hình thức học: Học trực tiếp trên lớp hoặc học trực tuyến.

*** Danh sách các học phần dự kiến mở:
 
STT Mã học phần Tên học phần Số TC Số khung Khoa
1
1250033 Giải tích 3 1 CNTT
2
1221014 Cấu trúc dữ liệu & giải thuật 4 1 CNTT
3
1310622 Đọc tiếng Anh 3 (KS) 2 1 DL-KS
4
1310732 Viết tiếng Anh 3 (DL) 2 1 DL-KS
5
1310632 Viết tiếng Anh 3 (KS) 2 1 DL-KS
6
1310482 Viết tiếng Anh 1 (DL) 2 1 DL-KS
7
1320482 Viết tiếng Anh 1 (KS) 2 1 DL-KS
8
1330173 Viết báo cáo khoa học 3 1 DL-KS
9
1320093 Nói trước công chúng 3 1 DL-KS
10
1321073 Tiếp thị du lịch 3 1 DL-KS
11
1330183 Thực tập tốt nghiệp 3 1 DL-KS
12
1322093 Thực tập thực tế nhận thức 3 1 DL-KS
13
1622362 Thực hành tiếng 3 (NB) 2 1 NN & VH phương Đông
14
1622092 Đọc tiếng Nhật 3 2 1 NN & VH phương Đông
15
1622102 Nghe tiếng Nhật 3 2 1 NN & VH phương Đông
16
1622132 Viết tiếng Nhật 3 2 1 NN & VH phương Đông
17
1622472 Thực hành văn bản tiếng Nhật 1 2 1 NN & VH phương Đông
18
1621152 Viết tiếng Hàn 3 2 1 NN & VH phương Đông
19
1622382 Nghe hiểu văn hóa, xã hội Nhật Bản 1 2 1 NN & VH phương Đông
20
1622432 Đọc hiểu văn hóa, xã hội Nhật Bản 1 2 1 NN & VH phương Đông
21
1622562 Địa lý Nhật Bản 2 1 NN & VH phương Đông
22
1622502 Ngữ pháp tiếng Nhật nâng cao 1 2 1 NN & VH phương Đông
23
1113032 Tiếng Nhật 3 2 1 NN & VH phương Đông
 
24
1112032 Tiếng Hàn 3 2 1 NN & VH phương Đông
25
1610062 Lịch sử HQ 2 1 NN & VH phương Đông
​26
1610112 Phương pháp luận sáng tạo 2 4 NN & VH phương Đông, Ngoại ngữ
27
1010392 Thực hành văn bản tiếng Việt 2 4
28
1010302 Dẫn luận ngôn ngữ 2 4
29
1010012 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 4
30
2022403 Tài chính công ty 3 1 KTTC
31
2022203 Tài chính công ty 1 3 3 KTTC
32
2021032 Thị trường tài chính 2 2 KTTC
33
2022313 Thống kê ứng dụng 3 1 KTTC
34
1010443 Triết học Mác- Lênin 3 6 LLCT
35
1010452 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 2 LLCT
36
1010462 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 5 LLCT
37
1010092 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 LLCT
38
1010023 Đường lối CM của ĐCSVN 3 2 LLCT
39
1010062 Những nguyên lý CBCCN Mác-Lênin 1 2 1 LLCT
40
1010313 Những nguyên lý CBCCN Mác-Lênin 2 3 2 LLCT
41
1010052 Đại cương PLVN 2 2 Luật
42
1521112 Nghe tiếng Anh 3 2 1 Ngoại Ngữ
43
1521172 Viết tiếng Anh 4 2 1 Ngoại Ngữ
44
1421152 Dịch viết trong kinh doanh 2 1 QTKD
45
1411143 Tiếp thị căn bản 3 1 QTKD
 
Lưu ý:
 
  • Môn Dịch viết trong kinh doanh và môn Tiếp thị căn bản của Khoa Quản trị kinh doanh chỉ dành cho sinh viên đăng ký trả nợ môn.
  • Trường sẽ hủy các nhóm môn học nếu không đăng ký không đủ số lượng. Sinh viên vui lòng xem thông báo kết quả đăng ký trên website trường.
 

Nguồn tin: Phòng Đào tạo đại học

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC