Thông báo về việc cho phép sinh viên đóng học phí trễ sau ngày 13/01/2023 được tiếp tục học tập và dự thi học kỳ 2, năm học 2022 – 2023

Thứ ba - 28/02/2023 12:41

- Căn cứ Thông báo số 133/TB-ĐNT ngày 15 tháng 11 năm 2022 về việc đóng học phí học k 2, năm học 2022 - 2023;

- Căn cứ Đề xuất số 37/ĐX-CTSV ngày 12 tháng 01 năm 2023 của Phòng CT-CTSV về việc gia hạn đóng học phí học kỳ 2, năm học 2022 – 2023 cho sinh viên đã được Hội đồng trường phê duyệt;

- Căn cứ Đề xuất số 40/ĐX-CTSV ngày 21 tháng 02 năm 2023 của Phòng CT-CTSV về việc cho phép sinh viên đóng học phí trễ sau ngày 13/01/2023 được tiếp tục học tập và dự thi học kỳ 2, năm học 2022 – 2023.

     

     Mặc dù đã hết thời gian nộp hồ sơ xin gia hạn, cũng như đã quá thời gian đóng học phí của nhà trường (ngày 13/02/2023 đối với sinh viên được chấp nhận cho gia hạn). Nhưng vẫn có những trường hợp sinh viên (vì điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, không theo dõi thông báo, đóng thiếu tiền học phí, đăng ký môn học trễ sau bảo lưu và lỗi trong quá trình giao dịch với ngân hàng...) đã đóng học phí trễ sau ngày quy định chưa làm đơn xin gia hạn nên phụ huynh và sinh viên có nguyện vọng được trường tạo điều kiện cho phép sinh viên được tiếp tục học tập và dự thi cuối học kỳ 2 (2022 – 2023).

 

     Nay Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc cho phép những sinh viên đóng học phí trễ sau ngày 13/01/2023 có đơn trình bày nguyện vọng, được tiếp tục học tập và dự thi học kỳ 2, năm học 2022 – 2023. Danh sách gồm 439 sinh viên đã đóng học phí trễ hạn (trong đó có 71 sinh viên đã đóng học phí trễ hạn từ ngày 14/02/2023 đến 21/02/2023). Đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ học phí đúng hạn, cam kết không tái phạm ở các học kỳ tiếp theo như đã trình bày trong đơn xin gia hạn đóng học phí. (Danh sách kèm theo)

 

     Mọi thắc mắc, khó khăn, sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng CT – CTSV hoặc qua hệ thống xử lý thông tin HelpDesk (gọi tắt là Hệ thống HelpDesk https://helpdesk.huflit.edu.vn) hoặc qua email ctctsv@huflit.edu.vn (phải sử dụng email sinh viên theo qui định) hoặc qua hotline 19002603.

 

     Nhà trường cũng nhắc nhở và yêu cầu sinh viên nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc việc cập nhật thông tin trên các trang thông tin chính thức của Nhà trường, thường xuyên truy cập vào cổng thông tin đào tạo portal.huflit.edu.vn, kiểm tra email sinh viên (email có dạng mssv@huflit.edu.vn) để cập nhật kịp thời và thực hiện theo đúng những nội dung mà Nhà trường thông báo./.

Tác giả bài viết: Phòng CT - CTSV

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC