Thông báo về việc cho các lớp nghỉ học để tham gia “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2022 – 2023

Thứ hai - 26/09/2022 16:59

     Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-ĐNT ngày 15/8/2022 về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2022 – 2023;
     Căn cứ Thông báo số 93/KH-ĐNT ngày 30/8/2022 về việc tham gia “Tuần SHCD-SV” năm học 2022 – 2023 (Đối với sinh viên năm II, III và IV – Khóa 2021, 2020 và 2019);
     Căn cứ tình hình thực tế theo tiến độ công việc của Nhà trường, Phòng CT-CTSV sau khi trao đổi với Phòng Đào tạo đại học, báo cáo Ban Giám hiệu và thống nhất cho các khóa sinh viên có lịch SHCD được nghỉ học kể từ ngày 27/9/2022 đến hết ngày 30/9/2022 và được học bù trong tuần dự trữ.
     Đề nghị các khoa thông tin đầy đủ, kịp thời đến giảng viên và sinh viên các lớp để thực hiện hiệu quả “Tuần SHCD-SV” năm học 2022 - 2023 theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
    Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Phòng CT-CTSV qua địa chỉ email ctctsv@huflit.edu.vn hoặc gọi theo số hotline 19002603 để được hướng dẫn, giải đáp.
     Trân trọng./.

Tác giả bài viết: Phòng CT-CTSV

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC