Thông báo về việc bình bầu Lớp trưởng các lớp sinh viên hệ Chính quy năm học 2021 – 2022

Thứ sáu - 15/10/2021 12:13

     Căn cứ Quy chế công tác sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo quyết định số 341/QĐ-ĐNT, ngày 12/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh;
     Nhằm giúp cho việc học tập, sinh hoạt được thuận tiện, đồng thời làm cầu nối giữa Nhà trường với sinh viên, Nay Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh thông báo đến Lãnh đạo các Khoa về việc tổ chức bình bầu Lớp trưởng các lớp sinh viên hệ Chính quy năm học 2021 - 2022 theo biểu mẫu đính kèm và tổng hợp danh sách Lớp trưởng các lớp gửi về Trường thông qua Phòng CT-CTSV thời gian cụ thể như sau:

 
STT Khóa Thời gian bình bầu
Lớp trưởng các lớp sinh viên
Thời gian nộp về Phòng CT-CTSV Ghi chú
1 Khóa 24,25,26,27
(Sinh viên
năm IV, III, II và I)
Từ ngày ra thông báo
đến hết ngày 19/10/2021
Trước ngày 22/10/2021  
 
     Việc thực hiện bình bầu Lớp trưởng các lớp sinh viên phải thật nghiêm túc và mang tính dân chủ. Đề nghị Lãnh đạo các Khoa có biện pháp thông báo và nhắc nhở đến các lớp sinh viên hệ Chính quy năm học 2021 – 2022 thực hiện nghiêm túc thông báo này.
     Trân trọng./.

Tác giả bài viết: Phòng CT-CTSV

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC