Thông báo về kết quả sinh viên gia hạn đóng học phí học kỳ 1, năm học 2021-2022

Thứ bảy - 23/10/2021 15:00

     Căn cứ Thông báo số 108/TB-ĐNT ngày 23 tháng 7 năm 2021 về việc đóng học phí năm học năm học 2021 – 2022;
     Căn cứ Đề xuất số 19/ĐX-CTSV ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Phòng CT-CTSV về việc sinh viên gia hạn đóng học phí học kỳ 1, năm học 2021 – 2022 đã được Hội đồng trường phê duyệt;
     Nay Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả gia hạn đóng học phí đến các Khoa và 4105 sinh viên xin gia hạn học phí được biết về thời gian gia hạn đóng học phí học kỳ 1, năm học 2021 - 2022 (theo danh sách đính kèm).
     Đề nghị các sinh viên thực hiện nghĩa vụ học phí đúng với cam kết trong đơn xin gia hạn đóng học phí và các Khoa có biện pháp thông báo, nhắc nhở đến các sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.
     Trân trọng./.


1. Danh sách sinh viên gia hạn đóng học phí HK1, 2021-2022 Khoa Ngoại ngữ <------ Chọn vào đây để xem
2. Danh sách sinh viên gia hạn đóng học phí HK1, 2021-2022 Khoa Quản trị kinh doanh <------ 
Chọn vào đây để xem
3. Danh sách sinh viên gia hạn đóng học phí HK1, 2021-2022 Khoa Công nghệ thông tin <------ Chọn vào đây để xem
4. Danh sách sinh viên gia hạn đóng học phí HK1, 2021-2022 Khoa Ngôn ngữ và VHPĐ <------ Chọn vào đây để xem
5. Danh sách sinh viên gia hạn đóng học phí HK1, 2021-2022 Khoa Quan hệ quốc tế <------ Chọn vào đây để xem 
6. Danh sách sinh viên gia hạn đóng học phí HK1, 2021-2022 Khoa Du lịch - Khách sạn <------ Chọn vào đây để xem 
7. Danh sách sinh viên gia hạn đóng học phí HK1, 2021-2022 Khoa Kinh tế - Tài chính <------ Chọn vào đây để xem 
8. Danh sách sinh viên gia hạn đóng học phí HK1, 2021-2022 Khoa Luật <------ Chọn vào đây để xem
 

Tác giả bài viết: Phòng CT-CTSV

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC