Thông báo về kết quả gia hạn đóng học phí của sinh viên và đơn xin đóng học phí trễ hạn học kỳ 2, năm học 2021 – 2022 (Đợt bổ sung tính từ ngày 05/4/2022 đến hết ngày 14/4/2022)

Thứ hai - 18/04/2022 16:15

  • Căn cứ Thông báo số 04/TB-ĐNT ngày 11 tháng 01 năm 2022 về việc đóng học phí học kì 2, năm học 2021 - 2022;
  • Căn cứ Đề xuất số 47/ĐX-CTSV ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Phòng CT-CTSV về việc gia hạn đóng học phí học kỳ 2, năm học 2021 – 2022 cho sinh viên đã được Hội đồng trường phê duyệt;
Theo tình hình thực tế còn nhiều sinh viên đóng học phí trễ hạn hoặc chưa thể đóng học phí theo quy định. Phòng Chính trị - Công tác sinh viên đã tiếp nhận đơn, nguyện vọng của phụ huynh và sinh viên để báo cáo Nhà trường. Hội đồng trường, Ban giám hiệu đồng ý giải quyết cho sinh viên chưa làm hồ sơ gia hạn được bổ sung hồ sơ xin gia hạn đóng học phí, thời gian hoàn thành học phí đến hết ngày 14/4/2022.
 
Nay Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả đợt gia hạn đóng học phí bổ sung đến các Khoa và 246 sinh viên đã nộp đủ hồ sơ, tính từ ngày 05/4/2022 đến hết ngày 14/4/2022 theo danh sách đính kèm. <- Click để xem
 
Đề nghị sinh viên thực hiện nghĩa vụ học phí đúng với cam kết trong đơn xin gia hạn đóng học phí và đơn xin đóng học phí trễ hạn HK2 (2021 – 2022). Đề nghị các Khoa có biện pháp thông báo, nhắc nhở đến sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này. Những sinh viên đã đóng học phí trước ngày 14/4/2022 chưa làm đơn xin đóng học phí trễ hạn HK2 (2021 – 2022), sinh viên có tên trong danh sách kèm theo nếu đóng học phí sau ngày 14/4/2022 sẽ không được cộng điểm rèn luyện (khoản 2, điều 5 trong Bảng chấm điểm rèn luyện sinh viên theo từng học kỳ) và không được dự thi cuối kỳ./.

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC